13 Αυγ 2015

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στην Ευρωβουλή τις διαμαρτυρίες των αναπληρωτών καθηγητών για διακριτική μεταχείριση στη μοριοδότηση.


Αθήνα, 13/8/2015.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση με θέμα την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης πολιτών της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΕΣΠΑ αναπληρωτών καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατέθεσε χθες 12/8/2015 στην Ευρωβουλή ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Καθηγητής Νότης Μαριάς. 

Στην Ερώτησή του που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νότης Μαριάς επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά που θα γίνει με κονδύλια της Ε.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ.
Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής το Υπουργείο Παιδείας με την υπ' αριθμ. 119392/Ε2/24-7-2015 εγκύκλιο ρύθμισε τον τρόπο μοριοδότησης για τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Βάσει της εν λόγω εγκυκλίου ενώ προσμετράται η προϋπηρεσία από το 2012 και εντεύθεν για τη μοριοδότηση των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών, εντούτοις δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των ετών 2010-2012. 

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε επισημαίνοντας ότι η εν λόγω πρακτική παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του δικαίου της Ε.Ε καθώς συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αναπληρωτών καθηγητών που έχουν προϋπηρεσία το 2010-2012 και οι οποίοι είναι πολίτες της Ε.Ε. 

Για το λόγο αυτό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου οι Ελληνικές Αρχές να υποχρεωθούν να τηρήσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. κατά την ως άνω διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ε.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.

Η Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ενώ οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες.
Στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση της επικείμενης πρόσληψης από το Υπουργείο Παιδείας αναπληρωτών καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει με κονδύλια της Ε.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ.
Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ' αριθμ. 119392/Ε2/24-7-2015 εγκύκλιο ρύθμισε τον τρόπο μοριοδότησης για τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών.
Βάσει της εν λόγω εγκυκλίου ενώ προσμετράται η προϋπηρεσία από το 2012 και εντεύθεν για τη μοριοδότηση των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών, εντούτοις δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των ετών 2010-2012. 


Η εν λόγω πρακτική παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του δικαίου της Ε.Ε καθώς συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αναπληρωτών καθηγητών που έχουν προϋπηρεσία το 2010-2012 και οι οποίοι είναι πολίτες της Ε.Ε. 
Ερωτάται η Επιτροπή:

Tι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου οι Ελληνικές Αρχές να υποχρεωθούν να τηρήσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ε.Ε. κατά την ως άνω διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ε.Ε. μέσω ΕΣΠΑ;»