Επιτροπή Δράσης Αθήνας

Οι φίλοι που θέλουν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Δράσης Αθήνας της Πρωτοβουλίας, μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο email: protobouliapol@gmail.com


Facebook : 
Πρωτοβουλία ΑυτοοργάνωσηςΠολιτών ενάντια-στο-Μνημόνιο (Επιτροπή Δράσης Αθήνας)
.................
Ακόμη, όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε επιτροπές δράσης  σε άλλες πόλεις, επίσης να στέλνουν μήνυμα στο protobouliapol@gmail.com, δηλώνοντας την περιοχή τους.