9 Ιουλ 2015

Νέα Ερώτηση Μαριά σε Ντράγκι για το ΔΝΤ

Στρασβούργο, 9/7/2015.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                              
Το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Τράπεζα της Ελλάδας ή την ΕΚΤ για εξόφληση του ΔΝΤ επανέφερε με νέα Ερώτησή του προς την ΕΚΤ ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Καθηγητής Νότης Μαριάς, αξιοποιώντας σχετική Απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε άλλη Ερώτηση του Έλληνα Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή. 
Στην Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα 9/7/2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Νότης Μαριάς  επισημαίνει ότι στις 13/5/2015 υπέβαλε Ερώτηση στην ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7 Κανονισμού 3603/1993 του Συμβουλίου προκειμένου η Ελλάδα μέσω χρηματοδότησης από την ΤτΕ ή την ΕΚΤ να εξοφλήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις στο ΔΝΤ.
Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε παρατηρώντας ότι στη σχετική Απάντησή της η ΕΚΤ επισημαίνει μεταξύ άλλων "ότι η χρηματοδότηση εκ μέρους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του τμήματος των μεριδίων των κρατών μελών στο ΔΝΤ που διακανονίζονται σε ξένο νόμισμα δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης".

Με βάση λοιπόν τα  παραπάνω ο Νότης Μαριάς ρωτά την ΕΚΤ:

"1. Ποια θα είναι η στάση της σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλη Εθνική Κεντρική Τράπεζα κράτους μέλους της Ευρωζώνης χρηματοδοτήσει την Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου αφού αυξήσει τα μερίδιά της στο ΔΝΤ εν συνεχεία αξιοποιώντας τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας του ΔΝΤ προχωρήσει σε σχετικό συμψηφισμό τους με μέρος του δανείου που έλαβε από το ΔΝΤ;

2. Προτίθεται η ΕΚΤ να χρηματοδοτήσει την Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου αφού αυξήσει τα μερίδιά της στο ΔΝΤ εν συνεχεία αξιοποιώντας τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας του ΔΝΤ προχωρήσει σε σχετικό συμψηφισμό τους με μέρος του δανείου που έλαβε από το ΔΝΤ;"
Επισυνάπτεται και σχετικό ηχητικό με δηλώσεις του Νότη Μαριά για το παραπάνω ζήτημα το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει και της νέας δόσης που καλείται η χώρα μας να καταβάλει στο ΔΝΤ τις επόμενες ημέρες.
Επισημαίνεται σχετικά ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει δανειοδότηση από τον ESM προκειμένου να εξοφλήσει τις προσεχείς δανειακές υποχρεώσεις της χώρας προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Πλην όμως η δανειοδότηση από τον ESM προϋποθέτει την υπογραφή μνημονίου με σκληρούς όρους.