4 Οκτ 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τη μη κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου του Ν.Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/10/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου, αναφορικά με την μη κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου.
Το σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι, αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες από το άνοιγμα των σχολείων, στο Δήμο Βιάννου εξακολουθούν να μένουν αρκετές κενές θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη μόρφωση των μαθητών. Το νηπιαγωγείο Καστρίου δεν έχει ανοίξει ακόμα, στα δημοτικά σχολεία Αμιρών και Εμπάρου είναι κενή η μία θέση δασκάλου, στο δημοτικό της Άνω Βιάννου δεν λειτουργεί το ολοήμερο, ενώ δεν υπάρχει και δάσκαλος αγγλικής γλώσσας.
Για το λόγο αυτό, γίνεται έκκληση για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία του Δήμου Βιάννου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και να μην υπάρχουν κενά στη μόρφωση των μικρών μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.