4 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την εφαρμογή της διαθεσιμότητας στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/10/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 340/4.9.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 23.8.2013 με θέμα την εφαρμογή της διαθεσιμότητας στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 139015/ΙΗ ΕΞ/30.9.2013 απάντηση:


«Στο αρ. 2384/Β'/24-9-2013 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η αρ. 135211/Β2 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οποία αναφέρονται τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα οποία καταργούνται χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα (1.349) οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α' 167).»