9 Φεβ 2017

Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την άμεση μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Βρυξέλλες, 9/2/2017

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε στην Ευρωβουλή, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής  Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-418/13 σχετικά με την μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ειδικότερα, στην από 26/1/2017 Γραπτή Ερώτησή του που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «τα μνημόνια και οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, έχουν κυριολεκτικά διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση. Ένα μείζον πρόβλημα που απασχολεί κάθε χρόνο τα σχολεία, είναι οι ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό».

Στη συνέχεια, ο Νότης Μαριάς τονίζει ότι: «Μόνιμοι διορισμοί έχουν να γίνουν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να απαιτούνται 20.000-25.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Ο θεσμός του αναπληρωτή έχει εξελιχθεί  πλέον, από εξαίρεση σε κανόνα καθώς πάνω από το 25% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές».

Διαβάστε περισσότερα:

http://notismarias.gr/