23 Ιαν 2017

Οδοιπορικό στη Χίο

Μια σύντομη ανασκόπηση του οδοιπορικού στην Χίο, των επισκέψεων και των επαφών του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά κατα τη διάρκεια της επίσκεψής του στις 14 &15 Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα:

http://notismarias.gr/