9 Αυγ 2016

Νότης Μαριάς: Η Κομισιόν επιρρίπτει ευθύνες στις Ελληνικές Αρχές για τα δικαιώματα εκπομπών αερίων

Αθήνα, 06/08/2016.
Στις Ελληνικές κυβερνήσεις απέδωσε την ευθύνη για την μη-εξαίρεση της Ελλάδας από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε., μετά από Ερώτηση που του απηύθυνε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.
Στην Γραπτή Ερώτησή που κατέθεσε στις 27 Μαΐου, ο Νότης Μαριάς ζητούσε από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την εξαίρεση της Ελλάδας από τις εν λόγω υποχρεώσεις για την περίοδο 2021-2030, καθώς προβλέπεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του  60% του μέσου όρου της Ε.Ε. Η χώρα μας, που γνωρίζει συνεχιζόμενη ύφεση λόγω των μνημονίων, ενώ ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%) – που είναι και το έτος αναφοράς της σχετικής νομοθεσίας – εντούτοις το πληροί για το 2014 (59,7%).
Διαβάστε περισσότερα: