13 Μαΐ 2015

Παρέμβαση-λύση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας για εξόφληση του ΔΝΤ.

Βρυξέλλες, 13/5/2015.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στην Ευρωβουλή για την χρηματοδότηση της Ελλάδας από την ΕΚΤ ή την Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να προβεί στην ολική ή μερική εξόφληση του δανείου που έλαβε η χώρα από το ΔΝΤ  το Μάιο του 2010,  έκανε με σημερινή του Ερώτηση  ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής,  Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών  και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Στην Ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 3603/93 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ L 53 της 31.12.1993, σ.1)  «η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες προς το δημόσιο τομέα για την εκπλήρωση  υποχρεώσεων έναντι του ΔΝΤ …..δεν θεωρείται πιστωτική διευκόλυνση κατά την έννοια του άρθρου 104 της συνθήκης» νυν άρθρο 123 ΣΛΕΕ.
Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία αντιμετωπίζει λόγω της εκβιαστικής πολιτικής της τρόικας  έντονα προβλήματα ρευστότητας  για την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που έλαβε από το ΔΝΤ  τον Μάιο του 2010 με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμής ερωτάται η ΕΚΤ:
1.Είναι διατεθειμένη στο πλαίσιο του ως άνω άρθρου 7 του Κανονισμού 3603/93 να χρηματοδοτήσει  την Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου να προβεί σε ολική ή μερική εξόφληση των ανωτέρω δανειακών της υποχρεώσεων έναντι του ΔΝΤ;

2.Ενόψει του ότι η ΕΚΤ βάσει των Συνθηκών μεριμνά ώστε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες να τηρούν τις εκ της Συνθήκης υποχρεώσεις τους, ποια θα είναι η στάση της ΕΚΤ σε περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος  ή άλλη εθνική κεντρική τράπεζα προχωρήσει στη χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας    προκειμένου να προβεί σε  ολική ή μερική εξόφληση των ανωτέρω  δανειακών της υποχρεώσεων έναντι του ΔΝΤ;».