20 Απρ 2015

Νότης Μαριάς: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πετάει το μπαλάκι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή μειωμένων εξισωτικών αποζημιώσεων έτους 2014 στους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Βρυξέλλες, 20/04/2015.


                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πετάει τελικά το μπαλάκι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή μειωμένων εξισωτικών αποζημιώσεων έτους 2014 που έλαβαν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. 
Αυτό προκύπτει από την Απάντηση του Επίτροπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Hogan στη δεύτερη σχετική Ερώτηση που υπέβαλε στις 26/01/2015, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Aντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Νότης Μαριάς με την οποία ζητούσε την αποκατάσταση των αδικιών που προέκυψαν για άλλη μια φορά σε βάρος των φτωχοποιημένων από το μνημόνιο Ελλήνων κτηνοτρόφων. 
Συγκεκριμένα στην Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου επισημαίνεται ότι ο ορισμός των μόνιμων βοσκοτόπων στο ελληνικό σύστημα στήριξης δεν ήταν σύμφωνος με τους κανόνες της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής.
Έτσι η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με το νόμο 4264/2014 προσάρμοσε τον ορισμό των μονίμων βοσκοτόπων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαιροποίησε το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ).  
Αυτό όμως, παρατήρησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, «οδήγησε στη μείωση των επιλέξιμων βοσκότοπων γεγονός, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καταβαλλόμενων εξισωτικών αποζημιώσεων».
Και ο κ. Hogan καταλήγει ρίχνοντας το μπαλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο για το ύψος των καταβαλλομένων εξισωτικών αποζημιώσεων όσο και για τις σχετικές καθυστερήσεις καταβολής τους. 
 
Η Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Στις 20.8.2014 υπέβαλα Γραπτή Ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη μειωμένη εξισωτική αποζημίωση έτους 2013 που καταβλήθηκε στους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Από τότε η κατάσταση όχι μόνο δεν διορθώθηκε αλλά οξύνθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα προ ολίγων ημερών χιλιάδες Έλληνες κτηνοτρόφοι να διαμαρτυρηθούν μαζικά ανά την Ελλάδα, καθώς έλαβαν δραστικά μειωμένη και την εξισωτική αποζημίωση έτους 2014.
Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι σε πολλούς από αυτούς εκκρεμεί και η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης 2013.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Είναι ενήμερη για τη δραστική μείωση που έχει υποστεί η εξισωτική αποζημίωση έτους 2014 που καταβλήθηκε στους Έλληνες κτηνοτρόφους;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, αφενός μεν προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες που προέκυψαν για άλλη μια φορά σε βάρος των φτωχοποιημένων από το μνημόνιο Ελλήνων κτηνοτρόφων λόγω της καταβολής σε αυτούς μειωμένης της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2014, και αφετέρου προκειμένου να τηρηθεί η ορθή εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του δικαίου της ΕΕ εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας και του ΟΠΕΚΕΠΕ;».
 
Η Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι η ερώτηση αυτή αναφέρεται στο ίδιο θέμα με την προηγούμενη γραπτή ερώτηση E-006317/2014 του κ. Βουλευτή, δηλαδή στη μείωση και τις καθυστερήσεις στην καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2013. 
Όπως επεξηγήθηκε στην απάντησή μας σε εκείνη την ερώτηση, ο ορισμός των μόνιμων βοσκοτόπων στο ελληνικό σύστημα στήριξης δεν ήταν σύμφωνος με τους κανόνες της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής(1). Συνεπώς, οι ελληνικές αρχές προσάρμοσαν τον ορισμό (νόμος υπ' αριθ. 4264/2014, ο οποίος τροποποιεί τον ορισμό των μόνιμων βοσκοτόπων, Ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ A' 118/15-05-2014) και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) επικαιροποίησε το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). 
Αυτό οδήγησε στη μείωση των επιλέξιμων βοσκότοπων γεγονός, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καταβαλλόμενων εξισωτικών αποζημιώσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των εξισωτικών αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων της καταβολής, η Επιτροπή σάς καλεί να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί, βάσει των κανόνων επιμερισμένης διαχείρισης, από τις ελληνικές αρχές ως ο οργανισμός πληρωμών που είναι υπεύθυνος για την καταβολή της συνδρομής στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης».