25 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τις διαμαρτυρίες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για την υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής στο Λύκειο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2510/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 533/11.9.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 5.9.2013 σχετικά με τις διαμαρτυρίες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για την υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής στο Λύκειο, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 138974/ΙΗ ΕΞ/30.9.2013 απάντηση:

«Η αναγκαιότητα αλλαγών στο Λύκειο προέκυψε τόσο από τη δυσκολία επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων όσο και από την αρτιότερη και ορθολογικότερη διάρθρωση των βαθμίδων σπουδών.
Έτσι με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α/17 -9-2013), ο οποίος είναι αποτέλεσμα διαλόγου, καθίσταται η εκπαιδευτική διαδικασία πιο λειτουργική και αποδοτική, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται η πρόσβαση στη γνώση διασφαλίζοντας το συμφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ειδικότερα το μάθημα της Φυσικής στο Γενικό Λύκειο αναβαθμίζεται (Άρθρο 2, παρ.1-3). Πλέον η Φυσική θα διδάσκεται: δύο ώρες στην Α' Λυκείου, δύο ώρες στη Β' Λυκείου, τρεις ώρες στη Β' ως μάθημα προσανατολισμού και έξι ώρες στη Γ' ως μάθημα προσανατολισμού.

Με Υπουργικές Αποφάσεις θα γίνει κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής των ανωτέρω.»