14 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και τις εικόνες ντροπής που παρουσιάζει ο Βόρειος Οδικός ΄Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/10/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 321/4.9.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 19.8.2013 με θέμα τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και τις εικόνες ντροπής που παρουσιάζει ο Βόρειος Οδικός ΄Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 168/26.9.2013 απάντηση:
«Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), διατρέχει τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) και η συντήρησή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Υπουργείο, έχει την αρμοδιότητα της κατασκευής νέων έργων, διαμέσου της Υπηρεσίας του ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ.
Επισημαίνεται ότι, οι καθαρισμοί και ιδιαίτερα η απομάκρυνση των νεκρών ζώων, ο έλεγχος του πρασίνου, η συντήρηση των οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων, ανακλαστικών στοιχείων, οδοδεικτών, πληροφοριακών κλπ. πινακίδων, ο καθαρισμός των απορροών ομβρίων κλπ., ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία εκτελεί τη συντήρηση του ΒΟΑΚ.

Το Υπουργείο, επιχορηγεί από το ΠΔΕ την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ασκεί την συντήρηση του ΒΟΑΚ.»