10 Μαΐ 2013

Όχι στην κατάργηση της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/05/2013


              Ερώτηση προς τους  Υπουργούς Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Α. Μανιτάκη  κατέθεσε σήμερα 9 Μαΐου  ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ. Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς, σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο).

             Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
 «Κύριοι Υπουργοί,
Στις 14 Ιανουαρίου 2013 απεστάλη στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο) το υπ’ αρ. Δ1Α 1005995 ΕΞ 2013/14.1.2013   διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που  αφορά στην πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κατάργηση της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο) που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ από το 1939 και η οποία διαχειρίζεται και διοικεί το Ζάππειο, ένα από τα ιστορικότερα Εθνικά Κληροδοτήματα, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Εθνικού Ευεργέτη Ευάγγελου  Ζάππα.
Ειδικότερα σκοπός της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων σύμφωνα με τη διαθήκη του Ευάγγελου Ζάππα είναι η διοίκηση και διαχείριση του Ζαππείου Μεγάρου και των Κήπων αυτού καθώς και τέλεση εκθέσεων προϊόντων εντός του Ζαππείου Μεγάρου προς διαφήμιση και προαγωγή της Ελληνικής Οικονομίας. Επομένως η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων  προβλέπεται από τη διαθήκη του Ευάγγελου Ζάππα και διοικεί βάσει της διαθήκης αυτής το Ζάππειο, το οποίο είναι Εθνικό Κληροδότημα με συγκεκριμένους σκοπούς και όρους της διαθήκης. Έτσι, τυχόν κατάργηση της Ε.Ο& Κληροδοτημάτων  θα  ήταν αντίθετη  με τις διατάξεις  του  άρθρου 109 του Συντάγματος. 
Επίσης, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων λειτουργεί με δικό της προϋπολογισμό και  δεν επιχορηγείται από το Κράτος. Αντιθέτως καταβάλλει  φόρους εισοδήματος  με υψηλό συντελεστή  από τις μισθώσεις των αιθουσών του Ζαππείου Μεγάρου και των λοιπών χώρων του, καθώς και από τη μίσθωση του αναψυκτηρίου  «ΑΙΓΛΗ» και  δύο περιπτέρων επί της οδού Αμαλίας. Τα μισθώματα αυτά αποτελούν τα μοναδικά  έσοδα  της Ε.Ο&Κ . Οι δε δαπάνες  για τη συντήρηση του Μεγάρου και του Κήπου του Ζαππείου καθώς και των Λόφων Άγρα και Αρδηττού  (άνω των 200 στρεμμάτων ) είναι υψηλές.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε κ.κ.  Υπουργοί
  • Για ποιον λόγο θέλετε να καταργήσετε την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων εφόσον αυτό είναι  αντίθετο προς τις διατάξεις της διαθήκης του Ευάγγελου Ζάππα και επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο  προς τις διατάξεις του άρθρου 109 του  Συντάγματος τη στιγμή μάλιστα που η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δεν επιφέρει  οποιαδήποτε επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά, αντίθετα, το κράτος εισπράττει από τη λειτουργία της ικανά  έσοδα;