9 Ιαν 2013

«Τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου ξανά στη Βουλή»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/01/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε σήμερα αναφορά το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε στις 7 Ιανουαρίου την πρόσληψη μουσικών για τα Μουσικά Σχολεία. Οι πραγματικές ώρες μουσικής που χρειάζεσαι το σχολείο για να λειτουργήσει κανονικά είναι 386. Ζητάνε όμως τις  ελάχιστες δυνατές ώρες που είναι 136 ώστε τα παιδιά να κάνουν έστω ομαδικά μαθήματα και σε όλα τα όργανα. Το Υπουργείο έδωσε μόνο 19 ώρες επικαλούμενο την κρίση. Για τους διαδραστικούς πίνακες όμως βρέθηκαν κονδύλια ύψους 150 εκατ.
Ο σύλλογος Γονέων ζητάει να ξεκαθαριστεί το θέμα των διαδραστικών πινάκων και ρωτάει αν υπάρχει δυνατότητα για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Στην Αναφορά ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.