30 Οκτ 2011

Πολιτικές θέσεις και οργανωτικές αρχές της «Πρωτοβουλίας»


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
notismarias@dsa.gr, τηλ. 6977594022 
protobouliapol@gmail.com,  
autoorganosi.blogspot.com 

Α. Πολιτικές Θέσεις   

Οι βασικές πολιτικές θέσεις της «Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο» που εγκρίθηκαν από τη Γενική της Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2011 είναι οι εξής: 

1.Ακύρωση της δανειακής σύμβασης Ελλάδας/κρατών Ευρωζώνης/ΔΝΤ, του Μνημονίου και όλων των νόμων και διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του Μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. 
2.Ακύρωση του επονείδιστου δημόσιου χρέους που ανέρχεται τουλάχιστον στα 2/3 του συνολικού δημόσιου χρέους και βαθύ κούρεμα του υπολοίπου δημοσίου χρέους. 
Εφαρμογή της αρχής της «κοινωνικής προτίμησης» για τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να μην υποστούν καμία οικονομική ζημιά. 
3.Άμεση και αποτελεσματική διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. 
4.Δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου κοινωνικού πλούτου, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, προστασία των δημοσίων αγαθών και του κοινωνικού κράτους, ανάπτυξη της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας. 
5.Συντακτική Συνέλευση για θέσπιση νέου Συντάγματος με βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. 
6.Κατοχύρωση της ΑΟΖ και της διεθνούς ουδετερότητας της πατρίδας μας. 
7.Παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα και τους νόμους. 
Οι θέσεις αυτές θα εξειδικευθούν παραπέρα μέσα από συλλογικές διαδικασίες στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο».  

Β. Οργανωτικές αρχές  

Οι βασικές οργανωτικές αρχές της «Πρωτοβουλίας Αυτοοργάνωσης Πολιτών Ενάντια στο Μνημόνιο» που εγκρίθηκαν επίσης από τη Γενική της Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2011 πηγάζουν από τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. 
Συμπληρώνονται δε κατά σειρά από τις παρακάτω αρχές: 
1)Της κληρωτής δημοκρατίας, 
2)Της αιρετής και ανακλητής αντιπροσώπευσης και  
3)Της επικουρικότητας.