2 Ιουν 2015

Έγραψαν: huffingtonpost.gr

Στο Ευρωκοινοβούλιο έφερε το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Άγιου Ευστράτιου ο Νότης Μαριάς

http://www.huffingtonpost.gr/2015/05/29/politiki-agios-eustratios_n_7467648.html