19 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την αύξηση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και του παραρτήματος του ΑΤΕΙ Χανίων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων»

Δελτίο τύπου 18/03/2014


«Στις 3.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα από τη διαδικτυακή έκδοση της τοπικής εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα» αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και του παραρτήματος του ΑΤΕΙ Χανίων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το υψηλό κόστος ζωής στην πόλη τα πρόσθετα έξοδα για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια και η μη δυνατότητα εύρεσης στέγης στη φοιτητική εστία εξαναγκάζουν πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Χανίων να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.
Συγκεκριμένα σε 4000 προπτυχιακούς και 1000 μεταπτυχιακούς φοιτητές η εστία που λειτουργεί σήμερα προσφέρει μόλις 78 θέσεις (2% επί του συνόλου των φοιτητών) ενώ έχουν πλέον τριπλασιασθεί οι αιτήσεις των φοιτητών για στέγαση ενώ συγχρόνως το Πολυτεχνείο αδυνατεί να στηρίξει οικονομικά τους φοιτητές του αφού η δημόσια χρηματοδότησή του έχει μειωθεί κατά 55%.
Η Πρυτανεία και το Συμβούλιο του Πολυτεχνείου προτείνουν ως μοναδική εφικτή λύση προκειμένου να στεγασθούν οι φοιτητές – φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Χανίων και του παραρτήματος του ΑΤΕΙ Χανίων την μετατροπή των εγκαταστάσεων του παλιού ψυχιατρείου, που παραμένουν ερειπωμένες και ανεκμετάλλευτες, σε εστίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το δικαίωμα όλων των πολιτών σε δημόσια και δωρεάν παιδεία, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1764/12.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 11674/ΙΗ ΕΞ/28.1.2014 απάντηση:

«Σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, σας ενημερώνουμε ότι η στέγαση των φοιτητών των Πανεπιστημίων παρέχεται μέσω των ιδιόκτητων εστιών που διαθέτουν αυτά και των εστιών που διέθετε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και οι οποίες σύμφωνα με την 67792/Η/15-06-2012 (ΦΕΚ 1915 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση­ Συμπλήρωση της αρ. 127177/Η/04-11-2011 (ΦΕΚ 2508 Β') Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» έχουν μεταφερθεί στα Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια τα οποία δε διαθέτουν ιδιόκτητες εστίες ενοικιάζουν δωμάτια αξιοποιώντας την εκάστοτε χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από σχετικό με το ως άνω θέμα έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4115/30-1-2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α') οι αρμοδιότητες του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας -νυν Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (πρώην Ε.Ι.Ν.) έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011 (Α'195).
Επιπλέον, όσοι φοιτητές δε στεγάζονται στις φοιτητικές εστίες και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15, τ.Α') δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα.
Περαιτέρω, από σχετικό Υ.Σ. της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκύπτει ότι για το τρέχον οικονομικό έτος 2013 η επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 2.150.000 ευρώ για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για το ΤΕΙ Κρήτης έχει καθοριστεί στο ποσό των 3.180.000 ευρώ.
Η κατανομή της επιχορήγησης σε επιμέρους δραστηριότητες και τμήματα των Ιδρυμάτων ανήκει στις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων.
Σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για το οικονομικό έτος 2013 το ύψος της ετήσιας πίστωσης των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται στο ποσό των 1.889.647,82 ευρώ για το Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ποσό 456.933,58 ευρώ για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης αντίστοιχα. Από την ανωτέρω πίστωση το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αιτηθεί και χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 287.477,88 ευρώ και το ΤΕΙ Κρήτης με το ποσό των 101.593,90 ευρώ αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, το Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεργάζεται με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση ζητημάτων των Ιδρυμάτων.»