11 Νοε 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή το θέμα της χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους σε ΧΥΤΑ και ΣΜΑ που ζητάει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/11/2013


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο του Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ  (Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζόμενους σε ΧΥΤΑ και ΣΜΑ (Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων).
Σύμφωνα με το έγγραφο, το προσωπικό του παραπάνω φορέα, λόγω της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας του, δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για το λόγο αυτό κάνουν έκκληση στους αρμόδιους φορείς για τις δικές τους ενέργειες ως προς τη θετική για τους εργαζόμενους, έκβαση του εν λόγω θέματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.