26 Αυγ 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τις διαμαρτυρίες του ΤΕΙ Κρήτης για τις διαθεσιμότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/08/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά  σχετικό δημοσίευμα  της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» και σχετικό δημοσίευμα από το διαδίκτυο αναφορικά  με την εφαρμογή της διαθεσιμότητας στο προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης.
Η Συνέλευση του ΤΕΙ έκρινε ότι με τη σημερινή σύνθεση και τον συνολικό αριθμό του διοικητικού προσωπικού, παραπέρα απομάκρυνση υπαλλήλων θα επιφέρει αδυναμία λειτουργίας κατά περιοχές και θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στο έργο του ΤΕΙ.
Μετά το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ το εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ανάγκες του ΤΕΙ αυξήθηκαν.
Κατά το Σχέδιο Αθηνά, το ΤΕΙ Κρήτης διατηρεί και τα 5 Παραρτήματά του. Ειδικά για τα Παραρτήματα είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι αυτά απαιτούν μονάδες γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης, βιβλιοθήκης και συντήρησης με τα αντίστοιχα μέλη διοικητικού προσωπικού.
Συνολικά στο ΤΕΙ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και με 5 Παραρτήματα στα 4 Διαμερίσματα της Κρήτης, λειτουργούν 5 Σχολές και 16 Τμήματα Εκπαίδευσης, με 22 Κατευθύνσεις Σπουδών. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν τα διδακτικά πακέτα αρκετών Τμημάτων για τους σημερινούς φοιτητές τους, που θα πρέπει να τους απονεμηθεί τίτλος σπουδών όπως ήταν προ του Σχεδίου Αθηνά. Το διδακτικό έργο για το ΤΕΙ Κρήτης αυξήθηκε σημαντικά.
Σήμερα οι διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ στελεχώνονται από 74 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και 73 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατά τα έτη 2011 και 2012 αποχώρησαν λόγω συνταξιοδοτήσεων 43 διοικητικοί υπάλληλοι και Ε.Τ.Π.. Επιπλέον με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας το 2013 μετακινήθηκαν εκτός Ιδρύματος, 12 διοικητικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το Ν.4093/2012. Επιπλέον, μετά και από δηλώσεις τους, είναι βέβαιο ότι θα αποχωρήσουν σύντομα 10 υπάλληλοι λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και των διαμορφούμενων συνθηκών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.