27 Ιουν 2013

Νότης Μαριάς στο Δουβλίνο: Να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/06/2013

Μιλώντας στις 24/06/2013 κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς επεσήμανε ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
            Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας τα εθνικά κοινοβούλια διαθέτουν πλέον αυξημένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της εφαρμογής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και κυρίως εκ μέρους της ευρωπαϊκής επιτροπής.
            Δυστυχώς, τόνισε ο Νότης Μαριάς, τα εθνικά κοινοβούλια μέχρι στιγμής, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχουν ασκήσει τις εξουσίες τους με αποτέλεσμα να μην έχει προστατευθεί επαρκώς η εθνική ταυτότητα των κρατών- μελών και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα.

            Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.
            Βεβαίως, προκειμένου να αποκτήσει προστιθέμενη αξία η παρέμβαση των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, θα πρέπει τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν τις εξουσίες τους με στόχο την ενίσχυση της ευημερίας των ευρωπαϊκών λαών και όχι να αποτελούν εργαλεία άσκησης των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε βάρος των πολιτών της Ε.Ε.

            Έτσι, για όσο διάστημα τα εθνικά κοινοβούλια θα εγκρίνουν προϋπολογισμούς λιτότητας και μέτρα για τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο δε θα ενισχύουν ένα αλληλέγγυο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αλλά θα υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή των κρατών- μελών και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.