6 Νοε 2016

Έγκαιρη παρέμβαση Νότη Μαριά για πλήρωση των οργανικών θέσεων και άμεση επαναλειτουργία του Χειρουργείου στο Γ.Ν. Λαμίας

Αθήνα, 4/11/2016.
Έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την άμεση επαναλειτουργία του Χειρουργείου στο Γ.Ν. Λαμίας έκανε με Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 3 Νοεμβρίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.
Στην Ερώτησή του, που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, η δράση της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την σωματική και ψυχική υγεία» και συνεχίζει ότι «στην Ελλάδα τα μνημόνια που επέβαλε η τρόικα μείωσαν δραστικά τις δαπάνες υγείας με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία σημαντικών Υπηρεσιών Υγείας».
Διαβάστε περισσότερα: