6 Ιουλ 2016

Τροπολογίες Μαριά στην Ευρωβουλή για τη στήριξη των Ελλήνων Αγροτών και Κτηνοτρόφων

Αθήνα, 4/7/2016.
Σειρά τροπολογιών για την στήριξη των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων που χειμάζονται λόγω του μνημονίου κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή την επικείμενη συζήτηση και ψήφιση σχετικής Γνωμοδότησης «για τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές».
Στις δέκα τροπολογίες που κατέθεσε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής ζητά την στήριξη των εισοδημάτων των αγροτών του Ευρωπαϊκού Νότου και ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου, στηλιτεύει τόσο τις πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν σε αστάθεια των τιμών και των αγροτικών εισοδημάτων όσο και τη φορομπηχτική πολιτική που επιβάλλεται στους αγρότες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, ζητά βελτιωμένες συνέργειες μεταξύ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και των άλλων Πολιτικών της ΕΕ με στόχο τη στήριξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής και τέλος παροτρύνει την Κομισιόν να λάβει μετρά για την αντιμετώπιση της σημαντικής αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές.
Διαβάστε περισσότερα: