24 Μαρ 2015

Επιστολή του Νότη Μαριά στον EFSF για δημοσιοποίηση της δανειακής σύμβασης

Βρυξέλλες 24/3/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
Καθώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα το υπογεγραμμένο κείμενο της Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης σχετικά με την τετράμηνη παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MFAFA) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Νότης Μαριάς ζήτησε με σημερινή του επιστολή προς τον επικεφαλής του EFSF Klaus Regling για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών αλλά και των υπολοίπων πολιτών της Ε.Ε. καθώς και των Ευρωβουλευτών να του χορηγήσει το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ως άνω Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης την οποία συνήψε εκ μέρους του EFSF ο κ. Regling  και εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βαρουφάκης, προκειμένου να το δημοσιοποιήσει και να το καταθέσει στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής  Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όπως έχει ήδη αναλύσει ο Νότης Μαριάς με δημόσιες παρεμβάσεις του στα ΜΜΕ η εν λόγω Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση της MFAFA είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση περί  δίμηνης παράτασης της MFAFA που υπέγραψε η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.
Κύρια στοιχεία της εν λόγω Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης της MFAFA είναι ότι:
1.Διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
2.Η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από οποιαδήποτε ασυλία για λόγους εθνικής κυριαρχίας.
3.Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών σε σχέση με την εν λόγω Σύμβαση είναι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και εφόσον κρίνει διαφορετικά ο  EFSF τα Αγγλικά ή τα Ελληνικά δικαστήρια.

Για λόγους λοιπόν διαφάνειας ο Νότης Μαριάς ενεργώντας ως Ευρωβουλευτής αλλά και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ζήτησε από τον επικεφαλής του EFSF  τη δημοσιοποίηση της εν λόγω Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης της MFAFA.