9 Φεβ 2015

Παρέμβαση του Νότη Μαριά στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για την ανατροπή της εκβιαστικής απόφασης της ΕΚΤ.

Στρασβούργο 9/2/2015.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Κα Emily O΄Reilly για την ανατροπή της γνωστής εκβιαστικής απόφασης της ΕΚΤ για τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έκανε με σημερινή του Επιστολή ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής αφού επισημαίνει ότι η εν λόγω απόφαση της ΕΚΤ είναι παράνομη, καταχρηστική και εκβιαστική ζητά από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια να πραγματοποιήσει Έρευνα Ιδία Πρωτοβουλία προκειμένου να καταδειχθεί εν προκειμένω η κακοδιοίκηση της ΕΚΤ αλλά και η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει ανάμεσα στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας  αφενός ως μέλος της τρόικας και πιστωτή της Ελλάδας και αφετέρου  ως θεσμός άσκησης νομισματικής πολιτικής και έτσι να καταστεί δυνατή η τελική ανατροπή της εκβιαστικής απόφασης της ΕΚΤ.
Επισημαίνεται ότι στις 15/1/2015 ο Νότης Μαριάς είχε θέσει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο το ζήτημα της παραπάνω σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της ΕΚΤ και μάλιστα είχε καταθέσει και σχετική τροπολογία με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια να ξεκινήσει έρευνα για το ζήτημα αυτό.
Δυστυχώς η εν λόγω τροπολογία καταψηφίστηκε από τη μνημονιακή πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εάν όμως είχε γίνει δεκτή η τροπολογία του Νότη Μαριά και είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα εκ μέρους της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κατά της ΕΚΤ είναι βέβαιο ότι η ΕΚΤ δεν θα τολμούσε να λάβει την γνωστή της εκβιαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρα για την χρηματοδότηση των Ελληνικών Τραπεζών από το ευρωσύστημα.
Η παρέμβαση του Νότη Μαριά στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έρχεται σε συνέχεια της από  6/2/2015 Ερώτησής του που κατέθεσε στην Ευρωβουλή με την οποία καλούσε την ΕΚΤ να ανακαλέσει την εκβιαστική της απόφαση και να αποζημιώσει όλους όσους ζημιώθηκαν από τις παράνομες αυτές ενέργειές της.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Νότη Μαριά στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια:
«Προς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Κα Emily O΄Reilly
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001, Strasbourg, France

Στρασβούργο  9/2/2015.  

Aξιότιμη Κα O΄Reilly,

Ι.Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ετήσιας Έκθεσης Δράσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έτους 2013 η οποία έλαβε χώρα στις 15 Ιανουαρίου 2015 μιλώντας ως σκιώδης Εισηγητής εκ μέρους τουECRείχα επισημάνει ότι υφίσταται κατάφορη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην τρόικα ως 'τεχνικού συμβούλου' και της θέσης της ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία) που τέθηκαν σε μνημόνιο, αφενός, και της εντολής της ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης για την Ε.Ε. και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., αφετέρου.
Για το λόγο αυτό μάλιστα είχα καταθέσει και σχετική τροπολογία με την οποία καλούσα την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια να διενεργήσει έρευνα προκειμένου να εξετάσει την ύπαρξη της εν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της ΕΚΤ.
Η εν λόγω τροπολογία παρότι ψηφίστηκε από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ευρωβουλευτών εντούτοις απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη σχετική ψηφοφορία.
Κατά τη συζήτηση όμως της εν λόγω Εκθέσεως απαντώντας στους ισχυρισμούς μου περί αναγκαιότητας ελέγχου της τρόικας εκ μέρους της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας απαντήσατε ότι θα μπορούσατε ενδεχόμενα να ελέγξετε την τρόικα όχι γενικώς και αορίστως αλλά στο πλαίσιο καταγγελίας εξειδικευμένων περιπτώσεων.
Ήδη με την παρούσα μου Επιστολή Σας θέτω υπόψη μια συγκεκριμένη περίπτωση κακοδιοίκησης και ταυτόχρονα σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΚΤ και σας ζητώ να πραγματοποιήσετε άμεσα κατεπείγουσα Έρευνα Ιδία Πρωτοβουλία προκειμένου να πάψει η σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της ΕΚΤ και να αρθούν άμεσα οι πράξεις κακοδιοίκησης και οι δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από την από 4/2/2015  απόφαση του ΔΣ της ΕΚΤ να απαγορεύσει να χρησιμοποιούνται τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγύηση για τη χορήγηση ρευστότητας από το ευρωσύστημα στις Ελληνικές Τράπεζες, υπόθεση την οποία εκθέτω παρακάτω.

ΙΙ.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ με την από 4/2/2015 απόφασή του ήρε από 11/2/2015 την εξαίρεση για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις πράξεις του ευρωσυστήματος ενώ  δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης  όσο η Ελλάδα συμμετείχε σε Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Βοήθειας.
Η ως άνω από 4/2/2015 απόφαση της ΕΚΤ εκδόθηκε διότι δήθεν δεν πιθανολογείτο  επιτυχής αξιολόγηση του Ελληνικού Προγράμματος και οδήγησε σε κατάρρευση του  Ελληνικού χρηματιστηρίου και σε τεράστια  οικονομική ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου τραπεζών και επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο, ενώ  οι ζημιές διαχέονται ήδη στην ελληνική οικονομία πλήττοντας μικρομετόχους, δανειολήπτες, καταθέτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας.
Η παραπάνω απόφαση της ΕΚΤ είναι παράνομη, καταχρηστική και εκβιαστική καθώς παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ε.Ε. και λήφθηκε για καθαρά πολιτικούς λόγους προκειμένου να εξαναγκάσει την Ελλάδα να ακολουθήσει τις εντολές της τρόικας και των δανειστών, μεταξύ των οποίων είναι και η ίδια η ΕΚΤ.
Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις Προτάσεις του στην γνωστή υπόθεση του Προγράμματος Αγοράς Ομολόγων (ΟΜΤ), C-62/14,ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ε.Ε.PedroCruzVillalonυποστήριξε ότι είναι ασυμβίβαστη η θέση της ΕΚΤ ως μέλος της τρόικας με την αγορά κρατικών ομολόγων εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά στο πλαίσιο του Προγράμματος ΟΜΤ (βλ. σκέψεις 150 και 253).
Άλλωστε είναι γνωστό ότι η ΕΚΤ δύναται πάντοτε να ασκήσει πίεση σε κράτος που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας αξιοποιώντας τις σχετικές εξουσίες που της παρέχουν οι Συνθήκες της Ε.Ε. στον τομέα της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να πετύχει συμμόρφωση του εν λόγω κράτους προς τους όρους του μνημονίου που έχουν επιβάλλει οι δανειστές.
Επομένως ενεργώντας σε καθεστώς σύγκρουσης συμφερόντων η ΕΚΤ έλαβε την παραπάνω απόφασή της.
Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ήταν η ΕΚΤ να μην τηρεί καν τα προσχήματα καθώς αποφάσισε να θέσει σε ισχύ από 11/2/2015 την ως άνω απόφασή της ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Βοήθειας το οποίο λήγει στις 28/2/2015 παραβιάζοντας έτσι κατάφορα τους σχετικούς ως άνω κανόνες του ευρωσυστήματος σύμφωνα με τους οποίους τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούσαν να γίνονται δεκτά στις πράξεις του ευρωσυστήματος για όσο διάστημα η Ελλάδα συμμετείχε σε Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Βοήθειας.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η ΕΚΤ ενήργησε σε καθεστώς σύγκρουσης συμφερόντων, έλαβε παράνομες αποφάσεις, και διέπραξε πέραν των άλλων υπέρβαση εξουσίας με αποτέλεσμα πλέον να έχουν συντελεστεί εμφανείς πράξεις κακοδιοίκησης για τις οποίες υφίσταται δική Σας αρμοδιότητα να παρέμβετε προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η τήρηση του κράτους δικαίου.

ΙΙΙ. Για τους λόγους αυτούς όπως προανέφερα Σας ζητώ να διεξάγετε κατεπείγουσα Έρευνα Ιδία Πρωτοβουλία προκειμένου:
1.Να διαπιστώσετε την παραπάνω ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της ΕΚΤ.
2.Να διαπιστώσετε τις παραπάνω πράξεις κακοδιοίκησης   της ΕΚΤ.
3.Να εκφράσετε σχετική Γνώμη προς την ΕΚΤ με στόχο την ακύρωση της παραπάνω από 4/2/2014 παράνομης απόφασή της και τη συνακόλουθη άρση των σχετικών περιπτώσεων κακοδιοίκησης.


Με εκτίμηση


Νότης Μαριάς, ΑντιπρόεδροςECR, Ευρωβουλευτής.

Συντονιστής ECRστην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. »