4 Δεκ 2014

Νότης Μαριάς: «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» η απάντηση του Μοσχοβισί στα εκατομμύρια των Ελλήνων ανέργων.

Βρυξέλλες, 04/12/2014

Δελτίο τύπου

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Νότη Μαριά για τη λήψη μέτρων κατά της ανεργίας.


Ενώ το μνημόνιο γέμισε την πατρίδα μας με στρατιές ανέργων αφού ο αριθμός τους ξεπέρασε το 1,5 εκατ, ο αρμόδιος Επίτροπος Μοσχοβισί απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Νότης Μαριάς στις 1/10/2014 για τη λήψη μέτρων κατά της ανεργίας παραπέμπει σε μελλοντικά και αβέβαια ως προς το αποτέλεσμα τους σχέδια της Επιτροπής, θυμίζοντας τη γνωστή παροιμία «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» .

Ειδικότερα στην ερώτησή του ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος «Αντιμνημονιακοί Πολίτες», Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς είχε επισημάνει ότι. σε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (που δημοσιεύθηκε στις 3.9.2014) για τις προοπτικές απασχόλησης, προβλέπεται ότι η ανεργία στην Ελλάδα θα παραμείνει υψηλή (περίπου στο 27%) και για αυτό το λόγο ζητούσε τη λήψη άμεσων μέτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πατρίδα μας.

Όμως, ο Μοσχοβισί αντί να σκύψει στο πρόβλημα της τεράστιας ανεργίας στην Ελλάδα που δημιούργησε η μνημονιακή πολιτική για την οποία και ι ίδιος ως πρώην μέλος του Eurogroup φέρει τεράστια ευθύνη, επιχειρεί με κυνικό τρόπο να δικαιολογήσει το βίο και την πολιτεία της τρόικα στην Ελλάδα..         

Το πλήρες κείμενο με την ερώτηση του Νότη Μαριά και η απάντηση του Επιτρόπου Μοσχοβισί έχουν ως εξής:  


H Ερώτηση του Νότη Μαριά:

Άμεσα μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα

Το πρόβλημα της ανεργίας, που πλήττει τη νεολαία στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Οι σκληρές πολιτικές των μνημονίων οδηγούν τους νέους στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι αποκαλυπτική και τα στοιχεία δυσοίωνα. Σε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (που δημοσιεύθηκε στις 3.9.2014) για τις προοπτικές απασχόλησης, προβλέπεται ότι η  ανεργία θα παραμείνει υψηλή (περίπου στο 27%) έως το τέλος του 2015. Η Ελλάδα, όπως αναφέρει η έκθεση, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από το 49% στο 71% μεταξύ του τετάρτου τριμήνου του 2007 και του πρώτου τριμήνου του 2014.
Επιπλέον, στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος να μείνει κανείς άνεργος και η αναμενόμενη διάρκεια του διαστήματος που θα μείνει άνεργος είναι μεταξύ των υψηλότερων, ενώ οι μηχανισμοί ασφάλισης κατά της ανεργίας (π.χ. κάλυψη με επιδόματα και ασφαλιστική κάλυψη) είναι μεταξύ των ασθενέστερων στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
–          Πώς αξιολογεί τις επιπτώσεις  του μνημονίου στην Ελλάδα σε σχέση με το υφιστάμενο τεράστιο ποσοστό ανεργίας;
–          Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για τη  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, ιδίως για τη νεολαία;


Η Απάντηση του Επιτρόπου Μοσχοβισί:

Η στρατηγική μεταρρυθμίσεων που προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βραχυπρόθεσμο προς μακροπρόθεσμο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρόλο που χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσοχή για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, το πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε ευρύ φάσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις επενδύσεις, την καινοτομία και την απασχόληση.

Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις που προβλέπει το πρόγραμμα είχαν ως στόχο την ενθάρρυνση των προσλήψεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής της αγοράς εργασίας, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων απασχόλησης, εντός ενός πλαισίου που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προσαρμογές των κρατικών και των εξωτερικών λογαριασμών. Εφαρμόζονται διάφορες ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας με στόχο να υποστηριχθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, επιπροσθέτως των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που συνεχίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης για την απασχόληση, το οποίο περιελάμβανε προσωρινό πρόγραμμα δημοσίων έργων, χρηματοδοτούμενο επίσης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, με 50.000 θέσεις εργασίας, κυρίως για τους μακροχρόνια άνεργους. Δρομολογείται νέος γύρος του προγράμματος δημοσίων έργων με 50.000 επιπλέον θέσεις. Το ΕΚΤ χρηματοδότησε επίσης προγράμματα πρακτικής άσκησης για 45.000 νέους που αναζητούν εργασία. Η υλοποίηση του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα συμβάλει επίσης στη μείωση της ανεργίας των νέων. Επιπλέον, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τελεί υπό αναμόρφωση και έχει δρομολογηθεί μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της βιώσιμης απασχόλησης.


Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι την περίοδο 2007-2013, το ΕΤΠΑ  και το Ταμείο Συνοχής  συνέδραμαν την Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθούν 19.000 και πλέον θέσεις απασχόλησης (κυρίως σε ΜΜΕ), να ιδρυθούν 1.900 και πλέον επιχειρήσεις και να γίνουν άμεσες επενδύσεις σε περισσότερες από 25.000 ΜΜΕ .