11 Νοε 2014

Συνάντηση Νότη Μαριά με Μπέπε Γκρίλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για τη δημιουργία Μετώπου του Ευρωπαϊκού Νότου

Βρυξέλλες, 11/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κινήματος των Πέντε Αστέρων                      κ. Μπέπε Γκρίλο είχε σήμερα 11/11/2014 και ώρα 16.30 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Νότης Μαριάς.
   Σημειώνεται ότι ήδη ο Νότης Μαριάς και οι Ευρωβουλευτές του Κινήματος των Πέντε Αστέρων έχουν αναλάβει σειρά κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν εκδώσει κοινή ανακοίνωση στην οποία επισημαίνουν την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός αντι-μερκελικού μετώπου του Ευρωπαϊκού Νότου.
   Μετά τη συνάντηση Γκρίλο-Μαριά εκδόθηκε το παρακάτω κοινό Δελτίο Τύπου στα Ελληνικά, Ιταλικά και Αγγλικά το οποίο έχει ως εξής:

Βρυξέλλες 11/11 2014- Ο Μπέπε Γκρίλο συναντά το Νότη Μαριά: παλεύοντας για μια Συμμαχία των Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Μπέπε Γκρίλο συναντήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και εξαιρετικής συνεννόησης με το Νότη Μαριά, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες.
Ο Γκρίλο και ο Μαριάς συζήτησαν για την κατάσταση στην Ιταλία και την Ελλάδα, που αμφότερες γονάτισαν λόγω των συνεπειών του ευρώ και της λιτότητας που επιβλήθηκε από την Ευρώπη των τραπεζών και της γραφειοκρατίας. Η κοινή ανάλυση και προοπτική επίσης αφορούσε την δυνατότητα δημιουργίας μιας Συμμαχίας των Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε, που από κοινού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενιαία πλατφόρμα βασισμένη στη συνεργασία, ικανή να έχει ένα μεγάλο βάρος διεθνώς και να ξεφύγει από την θηλιά της ΕΚΤ δίνοντας τελικά ανάσα στους λαούς και την πραγματική οικονομία.
Μια πολλή θετική συνάντηση, που τονίζει την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στο Κίνημα των Πέντε Αστέρων και τον Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά που είναι έτοιμοι να επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στο μέλλον.           


Ιταλικά

BRUXELLES 11/11/2014 - Beppe Grillo incontra Notis Marias: lavoriamo a una intesa dei paesi UE del Mediterraneo

In occasione della sua visita a Bruxelles, Beppe Grillo ha incontrato Notis Marias, eurodeputato greco e Presidente del movimento politico greco "Cittadini anti-Memorandum", con il quale si è intrattenuto in un confronto politico avvenuto in un clima di collaborazione e di grande intesa.
Grillo e Marias hanno dialogato sull'attuale situazione in Italia e in Grecia, entrambe in ginocchio per gli effetti dell'euro e dell'austerità imposta dall'Europa delle banche e della burocrazia. La condivisione di analisi e prospettive ha riguardato anche l'opportunità di realizzare un'unione dei Paesi UE mediterranei che, insieme, potrebbero costituire un'unica piattaforma basata su una cooperazione capace di avere un grande peso specifico a livello internazionale e in grado di sottrarsi al cappio della BCE, dando finalmente respiro ai cittadini e all'economia reale.
Un incontro quindi estremamente positivo, che sottolinea la piena sintonia fra il Movimento 5 Stelle e l'eurodeputato Notis Marias, pronti a ulteriori collaborazioni future.


Αγγλικά

BRUXELLES 11/11/2014 - Beppe Grillo meets Notis Marias: working on an alliance of the EU Mediterranean countries

During his visit to Brussels, Beppe Grillo met Notis Marias, member of the European Parliament and President of the Greek Political Movement “Anti-Memorandum Citizens”, in an atmosphere of collaboration and great understanding.
Grillo and Marias talked about the situation in Italy and Greece, both brought to their knees by the effects of the Euro and austerity imposed by Europe of banks and bureaucracy. The sharing of analysis and perspective also concerned the opportunity to make an alliance of the EU Mediterranean countries, which together could form a single platform based on cooperation and capable of having a great weight internationally and able to escape the hangman's noose of the ECB, finally giving breath to the people and the real economy.
A very positive meeting, which emphasizes the full agreement between the 5 Star Movement and MEP Notis Marias, ready to further cooperation in the future.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τη σημερινή συνάντηση Γκρίλο-Μαριά στις Βρυξέλλες.