7 Νοε 2014

Ακόμη και η μνημονιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειάζει το Υπουργείο Υγείας για την περικοπή των διαγνωστικών εξετάσεων πρόληψης μορφών καρκίνου που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.


Βρυξέλλες, 07/11/2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση της Επιτροπής σε Ερώτηση του Νότη Μαριά

Ακόμη και η μνημονιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειάζει το Υπουργείο Υγείας για την απόφασή του να περικόψει τις διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην πρόληψη από σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του στήθους και του προστάτη.
Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από Απάντηση της Επιτροπής σε Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR) και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς για το κρίσιμο αυτό ζήτημα.
Όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην απάντησή της «ως μέρος του εν εξελίξει διαλόγου με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, αλλά και άλλες που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουμε δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του κ. βουλευτή».
Ο Νότης Μαριάς είχε καταθέσει στις 12 Σεπτεμβρίου Γραπτή Ερώτηση στην Επιτροπή με την οποία είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα που «το κοινωνικό κράτος έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, λόγω της εφαρμογής των μνημονίων, με πρόσφατη υπουργική απόφαση επιβάλλονται περικοπές σε διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην πρόληψη από σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του στήθους και του προστάτη. Η απόφαση αυτή, που η ιατρική κοινότητα της Ελλάδας έχει χαρακτηρίσει εκτός των κανόνων που επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη, αποκλείει Έλληνες πολίτες από τη πρωτοβάθμια περίθαλψη και τους αφήνει εκτεθειμένους σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους».
Βέβαια από την Απάντηση προκύπτει επίσης ότι η Επιτροπή ως μέλος της τρόικας  αναλαμβάνει επίσης και σημαντικό μέρος των συνεπειών των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα καλύπτοντας στο ζήτημα αυτό τη συγκυβέρνηση επισημαίνοντας ότι το «ελληνικό Υπουργείο Υγείας στοχεύει σε σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο να πληροί τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού και να είναι βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση».
Η ανάληψη αυτής της ευθύνης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν στη συνέχεια προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τις διάφορες ακραίες επιλογές του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια στο μέλλον μιας αντιμνημονιακής κυβέρνησης του πατριωτικού δημοκρατικού τόξου να απαιτήσει από την Ε.Ε. την καταβολή αποζημίωσης για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και να ζητήσει ακόμη και την ποινική τιμωρία των μελών της τρόικας, ιδίως μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης να ανοίξει το δρόμο για την άρση της ασυλίας της τρόικας κατόπιν σχετικής τροπολογίας που καταθέσαμε.

Επισυνάπτονται η Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά και η Απάντηση της Επιτροπής


«Ερώτηση

Η στρατηγική της ΕΕ «Μαζί για την Υγεία» στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε το τρίτο Πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας 2014-2020 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014). Όπως ορίζεται, το Πρόγραμμα αυτό οφείλει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων σε όλες τους τις μορφές (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη) και καθ' όλο τον κύκλο ζωής των πολιτών της Ένωσης, στην προαγωγή της καλής υγείας, καθώς και να προωθεί υποστηρικτικά περιβάλλοντα για υγιείς τρόπους ζωής.
Στην Ελλάδα, όμως, που το κοινωνικό κράτος έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, λόγω της εφαρμογής των μνημονίων, με πρόσφατη υπουργική απόφαση επιβάλλονται περικοπές σε διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην πρόληψη από σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του στήθους και του προστάτη. Η απόφαση αυτή, που η ιατρική κοινότητα της Ελλάδας έχει χαρακτηρίσει εκτός των κανόνων που επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη, αποκλείει Έλληνες πολίτες από τη πρωτοβάθμια περίθαλψη και τους αφήνει εκτεθειμένους σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη για τη συγκεκριμένη απόφαση της συγκυβέρνησης, και με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιδράσει σε τέτοιου είδους πρακτικές, που αντιτίθενται στην παραπάνω στρατηγική της ΕΕ για την Υγεία;

Απάντηση

 Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι το ελληνικό Υπουργείο Υγείας στοχεύει σε σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο να πληροί τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού και να είναι βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Υγείας προτείνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις σε διάφορα πεδία του συστήματος υγείας, μία εκ των οποίων αφορά τον τρόπο που εφαρμόζονται οι διαγνωστικές δοκιμές.
Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, εκδόθηκε πρόσφατη υπουργική απόφαση σχετικά με τη χρήση διαγνωστικών μέσων. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, το παρόν διάταγμα ρυθμίζει διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για τη συνταγογράφηση ειδικών διαγνωστικών παρεμβάσεων, αλλά δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των Ελλήνων πολιτών από την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στην Ελλάδα με σκοπό την παρακολούθηση αυτής της αναδιάρθρωσης. Ως μέρος του εν εξελίξει διαλόγου με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, αλλά και άλλες που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουμε δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του κ. βουλευτή».