22 Νοε 2014

Παρέμβαση Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την αποκατάσταση της σύνταξης του ΟΓΑ στους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ και στους Βορειοηπειρώτες.

Βρυξέλλες 22/11/2014

Δελτίο τύπου

Ερώτηση για την άρση της κοινωνικής αδικίας που υφίστανται οι 25.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ και χιλιάδες Βορειοηπειρώτες στους οποίους έχουν διακοπεί οι συντάξεις ΟΓΑ και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την εφαρμογή του μνημονιακού Ν.4093/2012, κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί  Πολίτες, Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Ο Νότης Μαριάς υπογραμμίζει στην ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Ν.4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» απαιτεί εικοσαετή μόνιμη και νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα των δικαιούχων προνοιακού επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν.1296/1982, κάτι που, όπως επισημαίνει, συνιστά διάκριση σε βάρος των ως άνω ομογενών.
Επιπλέον, ο Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί  Πολίτες παρατηρεί ότι στον Ν.4093/2012, στο γνωστό Μεσοπρόθεσμο, ορίστηκε ως νέα προϋπόθεση όχι μόνο το να μην λαμβάνουν οι ως άνω δικαιούχοι αλλά και να μην δικαιούνται σύνταξη από τις χώρες προέλευσής τους.
Ο Νότης Μαριάς σημειώνει με έμφαση ότι οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 παραβιάζουν κατάφωρα το Δίκαιο της Ε.Ε. και ερωτά την Επιτροπή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να εφαρμοστεί το Δίκαιο της Ε.Ε. και να αποκατασταθεί η σύνταξη του ΟΓΑ που ελάμβαναν οι άνω πρώην δικαιούχοι πριν την ψήφιση του Ν.4093/2012.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Με τον μνημονιακό Ν.4093/2012 διακόπηκαν οι συντάξεις ΟΓΑ και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 25.000 ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ και σε χιλιάδες Βορειοηπειρώτες, καθώς ο παραπάνω Νόμος απαιτεί εικοσαετή μόνιμη και νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα των δικαιούχων προνοιακού επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν.1296/1982,γεγονός που αποτελεί διάκριση εις βάρος των ως άνω ομογενών.
Επιπλέον, στον Ν.4093/2012 ορίστηκε ως νέα προϋπόθεση όχι μόνο να μην λαμβάνουν οι ως άνω δικαιούχοι αλλά και να μην δικαιούνται σύνταξη από τις χώρες προέλευσής τους.
Οι διατάξεις του Ν.4093/2012 είναι αντίθετες προς το Δίκαιο της Ε.Ε. και ειδικότερα παραβιάζουν την Οδηγία 2000/43 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης), δικαιώματα των ηλικιωμένων (άρθρο 25), το άρθρο 34 για την κοινωνική αρωγή και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ερωτάται η Επιτροπή
Τι μέτρα και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εφαρμοστούν οι  κείμενες διατάξεις του Δικαίου της Ε.Ε. για να πάψει άμεσα η κοινωνική αδικία που υφίστανται οι ως άνω πρώην δικαιούχοι και να αποκατασταθεί η σύνταξη του ΟΓΑ που ελάμβαναν αυτοί πριν την ψήφιση του Ν.4093/2012».