9 Οκτ 2014

Παρέμβαση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την αναβάθμιση των σπουδών και την πρόσληψη καθηγητών στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Βρυξέλλες, 09/10/2014

Δελτίο Τύπου

Ερώτηση  για την πρόσληψη εκτάκτων καθηγητών  του Π.Δ. 407 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών,  κατέθεσε σήμερα στην Ευρωβουλή ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών, Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες και Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Στην ερώτησή του ο Νότης Μαριάς επισημαίνει ότι το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 90/2000, στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).
Μολονότι το εν λόγω Τμήμα έχει ως κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια, την προαγωγή και τη διάδοση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξεινίων Χωρών με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας και της γλωσσολογίας, συνέχισε ο Νότης Μαριάς, τα τελευταία χρόνια οι πιστώσεις για την πρόσληψη εκτάκτων καθηγητών του Π.Δ. 407 που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της γλώσσας (βασικό μάθημα), είτε καθυστερούν από το Υπουργείο Παιδείας είτε δεν πραγματοποιούνται ποτέ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του Τμήματος και την υποβάθμιση των σπουδών.
Ο Ευρωβουλευτής στην ερώτησή του ζητά να μάθει από την επιτροπή
 1) Εάν είναι ενήμερη για τα λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λόγω της μη πρόσληψης καθηγητών και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και
2) Εάν είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει με τα αναγκαία κονδύλια το ως άνω Πανεπιστημιακό Τμήμα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών;.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 90/2000, στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).
Το Τμήμα έχει ως κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια, την προαγωγή και τη διάδοση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξεινίων Χωρών με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας και της γλωσσολογίας.
Τα τελευταία χρόνια οι πιστώσεις για την πρόσληψη εκτάκτων καθηγητών  του Π.Δ. 407 που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της γλώσσας (βασικό μάθημα) είτε καθυστερούν από το Υπουργείο Παιδείας είτε δεν πραγματοποιούνται ποτέ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του Τμήματος και την υποβάθμιση των σπουδών.

Με βάση των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1)Είναι ενήμερη για τα λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λόγω μη πρόσληψης καθηγητών και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης;

2)Είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει με τα αναγκαία κονδύλια το ως άνω Πανεπιστημιακό Τμήμα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής του λειτουργίας με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών;