10 Σεπ 2014

Νότης Μαριάς: Δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ρωσικό Εμπάργκο – Ψίχουλα οι αποζημιώσεις.


«Δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ρωσικό Εμπάργκο και δίνει ψίχουλα για αποζημιώσεις στους φτωχοποιημένους από το μνημόνιο παραγωγούς μας» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR) και Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς με αφορμή την απάντηση που έλαβε από τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Cioloş σε σχετική Γραπτή Ερώτηση που είχε υποβάλει στην Επιτροπή στις 9/8/2014 για το Ρωσικό εμπάργκο.
Συγκεκριμένα με την Ερώτησή του ο Νότης Μαριάς ζητούσε την πλήρη αποζημίωση των Ελλήνων παραγωγών και των συναφών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρωσικό εμπάργκο. Μάλιστα είχε επισημάνει ότι η συνολική αξία των εξαγωγών της πατρίδας μας στην Ρωσία ανήλθε το 2013 σε 406 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο έτος οι Ρώσοι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα δαπάνησαν πάνω από 1.3 δις ευρώ.
Επισυνάπτονται η Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά και η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Cioloş.


Το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Επιτροπή έχει ως εξής:

«Στις 31 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση δια των αρμοδίων οργάνων της αποφάσισε την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Αντιδρώντας στο εμπάργκο που επιβλήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία, οι αρμόδιες ρωσικές αρχές επέβαλαν με τη σειρά τους εμπάργκο στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως η ψυχροπολεμική διάσταση που λαμβάνει η σύγκρουση Ε.Ε. – Ρωσίας έχει δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα αφού η συνολική αξία των εξαγωγών της χώρας στην Ρωσία ανήλθε το 2013 σε 406 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο έτος το 1.3 εκατ. ρώσοι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα δαπάνησαν πάνω από 1.3 δις ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την πλήρη αποζημίωση αλλά και την οικονομική στήριξη των ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την ως άνω επιβολή του ρωσικού εμπάργκο;»

Η από 9.9.2014 απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της ρωσικής απαγόρευσης της εισαγωγής ορισμένων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών που επλήγησαν περισσότερο από την απαγόρευση.

Τα έκτακτα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποσύρσεις από την αγορά, ιδίως για δωρεάν διανομή, αποζημίωση για τις ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής.

Η χρηματοδοτική συνδρομή θα καλύπτει όλους τους παραγωγούς, είτε είναι οργανωμένοι σε οργάνωση παραγωγών, είτε όχι.

Τα μέτρα θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμόζονται από τις 2014 Αυγούστου 18, με προϋπολογισμό 125 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενο με βάση την εκτίμηση της απώλειας των εξαγωγών προς τη Ρωσία για την αντίστοιχη περίοδο, έως το τέλος Νοεμβρίου ή μέχρι το ποσό που έχει καλυφθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση για να παρακολουθούν τις επιπτώσεις της απαγόρευσης και να εξετάζουν τυχόν περαιτέρω μέτρα που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για σχετικές πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το κατωτέρω έγγραφο:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-929_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_el.htm»