12 Σεπ 2014

Παρέμβαση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Ερώτηση για τους δανειολήπτες, που συνήψαν συμβάσεις με ελληνικές τράπεζες για στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατέθεσε σήμερα στην Ευρωβουλή ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR) και Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Η Ερώτηση του Νότη Μαριά απευθύνεται στην Επιτροπή και επισημαίνει ότι οι Ελληνικές τράπεζες καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, όπως είναι και η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, δεν παρείχαν κατ’ ελάχιστον προσυμβατική ενημέρωση στους δανειολήπτες για τους κινδύνους, τη δυνατότητα και το κόστος τεχνικών κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου.
Έτσι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο βρέθηκαν σε δυσχερέστατη θέση όσον αφορά το κόστος αποπληρωμής των δανείων τους, μετά τη σοβαρή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, καθώς οι ίδιοι αγνοούσαν ότι η δόση που κατέβαλαν κάθε μήνα επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής και πως ενώ πλήρωναν σε ευρώ η τράπεζα μετέτρεπε το ποσό αυτό σε ελβετικά φράγκα.
Για αυτό το λόγο ο Νότης Μαριάς ρωτά την Επιτροπή αν είναι  ενήμερη για την εν λόγω  κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών καθώς και για την ανωτέρω καταχρηστική τους πρακτική που έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ύψους των δόσεων των δανείων σε ελβετικό φράγκο στο διπλάσιο και με ποιο τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει την προστασία των εν λόγω δανειοληπτών στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο ως καταναλωτών και να εξασφαλίσει την τήρηση των κειμένων διατάξεων του δικαίου της ΕΕ.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Νότης Μαριάς κατά τη θητεία του ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε κάνει σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων στη Βουλή για τη στήριξη των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νότη Μαριά έχει ως εξής:

«Στην Ελλάδα χιλιάδες δανειολήπτες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω των συμβάσεων  στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με την ισοτιμία ευρώ/ελβετικού δράγκου που έχουν συνάψει με ελληνικές τράπεζες καθώς αυτές καταχρώμενες τη δεσπόζουσα  θέση τους στην αγορά και κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών (Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές κλπ ) δεν παρείχαν κατ’ ελάχιστον προσυμβατική ενημέρωση στους δανειολήπτες για τους κινδύνους, τη δυνατότητα και το κόστος τεχνικών κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου.
Έτσι οι δανειολήπτες βρέθηκαν σε δυσχερέστατη θέση όσον αφορά το κόστος αποπληρωμής των δανείων τους μετά τη σοβαρή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, καθώς  αγνοούσαν ότι κάθε καταβαλόμενη μηνιαία δόση επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής και πως ενώ πλήρωναν σε ευρώ η τράπεζα μετέτρεπε το ποσό αυτό σε ελβετικά φράγκα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη για την ανωτέρω κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών καθώς και της ανωτέρω καταχρηστικής πρακτικής τους  που έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ύψους των δόσεων των εν λόγω δανείων στο διπλάσιο και με ποιο τρόπο προτίθεται να διασφαλίσει την προστασία των εν λόγω δανειοληπτών ως καταναλωτών και να εξασφαλίσει την τήρηση των κειμένων διατάξεων του δικαίου της ΕΕ;».