24 Ιουλ 2014

Παρέμβαση του Νότη Μαριά στην Ευρωβουλή για την οικονομική ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου

Δελτίο τύπου 24/07/2014

   Άμεση ήταν η αντίδραση του Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Ευρωβουλευτή, Καθηγητή Νότη Μαριά στις προσπάθειες της Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου να αφανίσουν οικονομικά τα μικρά νησιά του Αιγαίου.
   Αφορμή για την παρέμβαση του Νότη Μαριά αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής να μειώσει κατά 98%  στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για το οικονομικό έτος 2015 που  υπέβαλε στις 24 Ιουνίου 2014, τις πιστώσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Δυστυχώς την τακτική αυτή της Επιτροπής επικρότησε και το Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων την προηγούμενη εβδομάδα και επικύρωσε την παραπάνω μείωση κονδυλίων.
   Για το λόγο αυτό ο Νότης  Μαριάς κατέθεσε σήμερα σχετική τροπολογία στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε 2015 με την οποία ζητά να διατηρηθούν και για την επόμενη χρονιά οι πιστώσεις που προβλέπονται για την ενίσχυση της γεωργίας και της τοπικής οικονομίας των μικρών νησιών του Αιγαίου.
   Σύμφωνα με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για το οικονομικό έτος 2014 η σχετική πίστωση ήταν 18 εκατ. ευρώ αλλά με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για το 2015 το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 98% και ανέρχεται πλέον σε μόνο 200.000 ευρώ.
   Επισημαίνεται ότι ήδη από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 προκύπτει ότι τα μικρά νησιά του Αιγαίου χρηματοδοτήθηκαν με 16.156.000 ευρώ και με τις πιστώσεις αυτές ενισχύθηκαν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα όπως πατάτες, λάδι κλπ αλλά και η κτηνοτροφία.
   Στην τροπολογία του ο Νότης Μαριάς αφού ζητά να δοθεί και για το 2015 συνολική πίστωση 18 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου με το πρόγραμμα POSEI (το οποίο σημειωτέον καλύπτει όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Εύβοιας και Κρήτης)- επισημαίνει τα εξής:

«Η καταστροφική πολιτική του Μνημονίου φτωχοποίησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια τους Έλληνες πολίτες και μείωσε το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25%.
Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκάλεσε η βίαιη αυτή δημοσιονομική προσαρμογή επιτείνονται στα μικρά νησιά του Αιγαίου λόγω των δυσχερειών που προκαλούνται από το νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή τους έκταση και την απόσταση από τις αγορές.
Έτσι απαιτούνται αυξημένες πιστώσεις για το 2015 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου ούτως ώστε να μπορέσουν να βγουν από την κρίση.
Πλην όμως το από 24/6/2014  Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για το οικονομικό έτος 2015 που υπέβαλε η Επιτροπή αλλά και η σχετική από 15/7/2014 απόφαση του Συμβουλίου αντί να αυξήσουν τις σχετικές πιστώσεις τις μείωσαν κατά  98,89%.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αύξηση των πιστώσεων της γραμμής 05 03 02 52 «POSEI-Νησιά του Αιγαίου Πελάγους» από 200.000 ευρώ σε 18.000.000 ευρώ προκειμένου αφενός μεν να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου σε βασικά προϊόντα για την ανθρώπινη κατανάλωση και τη μεταποίηση και αφετέρου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η  γεωργική δραστηριότητα των μικρών νησιών του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας και της μεταφοράς των τοπικών πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων».