6 Ιουν 2014

Ο Νότης Μαριάς εκλέχθηκε στο Προεδρείο των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR)/ Marias elected to Bureau of European Conservatives and Reformists Group

Ο νεοεκλεγείς Eυρωβουλευτής Νότης Μαριάς, εκλέχθηκε στο Προεδρείο των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR - Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εκλογή νέου Έλληνα Eυρωβουλευτή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.  
Οι Ευρωπαίοι Αντιφεντεραλιστές (ECR) δημιουργήθηκαν το 2009 με ατζέντα την δρομολόγηση  μιας νέας πορείας για την Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Από τη στιγμή της ίδρυσης του, το ECR ακολούθησε μια ανοδική πορεία και με την ένταξη του Καθηγητή Νότη Μαριά, το ECR τείνει να καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη Πολιτική Oμάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Προεδρείο αποτελεί το ανώτατο όργανο των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών (ECR) που αποφασίζει τη στρατηγική της Ομάδας και με αυτόν τον τρόπο, ο Καθηγητής  Νότης Μαριάς θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στον καθορισμό των πολιτικών του ECR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Μετά το πέρας της εκλογής του, ο Νότης Μαριάς, δήλωσε:
''Είναι τιμή μου που αποτελώ τον πρώτο νεοεκλεγέντα Έλληνα Eυρωβουλευτή που εκλέχθηκε σε μια τόσο σημαντική θέση στο πλαίσιο μιας Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ECR αποτελεί μια ανερχόμενη Πολιτική Ομάδα  που συνεχώς διευρύνει την επιρροή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή φωνή στο ανώτατο όργανο της''.              Newly-elected MEP Notis Marias has been elected to the leading Bureau of the European Conservatives and Reformists (ECR) Group. The announcement marks the first senior role for a new Greek MEP in the parliament.
The ECR was formed in 2009 with an agenda of taking the EU in a new direction. It has grown since its formation and the addition of Professor Marias has helped push the ECR towards becoming the third largest political group in the parliament.
The Bureau of the group is its strategic decision-making body, and as such Professor Marias will have a significant say over the group and parliament's business.
Speaking on his appointment, Professor Marias said:

"I am honoured to be the first newly-elected Greek MEP to be elected to a senior position within a political group. The ECR is a growing group that is extending its influence in the European Parliament and Greece will have a voice at its top table."