7 Απρ 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τα προβλήματα των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σύμφωνα με επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης»

Δελτίο τύπου 07/04/2014


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης αναφορικά με το Νόμο 4250 και ειδικότερα του άρθρου 5 (κατάργηση ΣΘΙΕ – υποχρέωση Υπουργείου Παιδείας θεσμοθέτησης κριτηρίων χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών).
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου Κρήτης εν αναμονή του ορισμού κριτηρίων (26/4114) για την αναγνώριση της επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών επισημαίνει τα εξής:
1.     Η γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο άριστο (C2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) μόνο με διαπιστευμένα πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή του κάθε κράτους ενώ όταν οι εξετάσεις δεν έχουν διεξαχθεί στο ξένο κράτος (φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα) θα πρέπει αποδεδειγμένα να τηρεί τις προδιαγραφές του αδιάβλητου της εξέτασης – αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους που διεξάγονται και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας του Κ.Π.Γ.
2. Να εναρμονιστεί το Υπουργείο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων όπου η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία αναγνωρίζεται για την καταχώρηση επαγγελματικών προσόντων.

           3. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο ο ΕΟΠΠΕΠ είναι καθ ύλη αρμόδιος να κατατάσσει τα επαγγελματικά προσόντα σε μία από τις κλίμακες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και προβληματίζονται σε ποιο επίπεδο θα καταταγούν οι επαρκειούχοι καθηγητές, αν θα τους αναγνωρίζονται πιστωτικές μονάδες προκειμένου να προχωρήσουν αν το επιθυμούν σε περαιτέρω τις σπουδές τους, τι δικαιώματα θα έχουν και ποιος θα ορίσει τις προδιαγραφές των επαγγελματικών τους προσόντων.
           4. Τέλος ζητά συνάντηση με τους Βουλευτές – μέλη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων αλλά και με τον Υπουργό Παιδείας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων στο εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.