11 Απρ 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν οι μέτοχοι από την πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σύμφωνα με καταγγελία της ΄Ενωσης Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Ε.Μ.Φ.Τ.Τ.)»

Δελτίο τύπου 10/04/2014


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό υπόμνημα της ΄Ενωσης Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Ε.Μ.Φ.Τ.Τ.) αναφορικά με τη ζημιά που υπέστησαν οι μέτοχοι μετά την πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Τ.Τ.).
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόμνημα, η ΄Ενωση Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου εκπροσωπεί 2.700 μετόχους που κατέχουν το 7% περίπου των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ εκφράζει τη βούληση και τα συμφέροντα των 72.000 μετόχων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που κατέχουν συνολικά το 50% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου του.
Η Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδιναν οι εποπτικές αρχές και το ελληνικό δημόσιο, το Τ.Τ. ήταν το υγιέστερο πιστωτικό ίδρυμα και ουσιαστικά η μόνη συστημική Τράπεζα στην Ελλάδα.
Η Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. ενεργώντας εντός του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου που έχουν θεσπίσει η Βουλή των Ελλήνων και οι εποπτικές αρχές, ζητά το Νοέμβριο του 2012 να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τους λόγους για τους οποίους το Τ.Τ. κρίθηκε μη βιώσιμο και μη συστημικό. Όμως, το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος αρνούνται να προσκομίσουν τα σχετικά στοιχεία όχι μόνο στην εν λόγω ΄Ενωση αλλά και στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο έχουν προσφύγει.
Στη συνέχεια η εν λόγω ΄Ενωση ζητάει τη σύγκλιση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να αποφασίσουν οι ίδιοι οι μέτοχοι του Τ.Τ. αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζάς τους όπως έγινε και με τους μετόχους των άλλων Τραπεζών.
Επιπλέον σύμφωνα με την Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος με μεθοδεύσεις, πραξικοπηματικά και καταπατώντας νόμους, συνταγματικά δικαιώματα και κάθε έννοια λογικής έσπασαν την Τράπεζα σε καλή και κακή, «υφαρπάζοντας» στην ουσία την επένδυση 72.000 επενδυτών ενώ θέτουν σε κίνδυνο τις καταθέσεις 16 δις ευρώ των Ελλήνων μικροαποταμιευτών, που εμπιστεύονταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οδήγησαν με στημένες διαδικασίες το Τ.Τ. στον τελικό τους στόχο, δηλαδή στην αγκαλιά της Eurobank.
Τέλος, η Ε.Μ.Φ.Τ.Τ. δηλώνει πως για αυτό το μεγάλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο, οι μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσέφυγαν στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια για να υπερασπίσουν την επένδυση τους και να καταλογιστούν αστικές και ποινικές ευθύνες κατά παντός υπευθύνου, πολιτικού ή μη, προσώπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.