9 Απρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν.Ξάνθης για την εγκατάλειψη του εργοστασίου ζάχαρης στην Ξάνθη»

Δελτίο τύπου 09/04/2014


«Στις 23.1.2014 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν.Ξάνθης αναφορικά με την εγκατάλειψη του εργοστασίου ζάχαρης στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με το έγγραφο της ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης, η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης αποφάσισε αιφνιδιαστικά τη μετάθεση και των εναπομεινάντων εργαζομένων στις μονάδες της εταιρείας σε Πλατύ και Σέρρες, με αποτέλεσμα να οριστικοποιηθεί το από χρόνια σταδιακό σβήσιμο του συνεταιριστικού βιομηχανικού κλάδου στην περιοχή μας.
Η ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων για τη δικαίωσή τους, αφού οι αποφάσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά, άμεσα και έμμεσα, την τοπική κοινωνία και επισημαίνει ότι οι επιλογές στον τομέα της παραγωγής ζάχαρης είχαν και εξακολουθούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην τοπική κοινωνία.
Τέλος, η ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης δήλωσε την αντίθεσή της στο «διωγμό» των τελευταίων εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, μονίμων κατοίκων της περιοχής με πρόσχημα τη μετάθεσή τους σε Ημαθία και Σέρρες γιατί, ως αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση των οικογενειών τους, σηματοδοτεί ανεξίτηλα τη γκρίζα εικόνα «αποξήλωσης» που υφίσταται συστηματικά τα τελευταία χρόνια η τοπική οικονομία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 2477/4.2.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ.7592/19.2.2014 απάντηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

«Σχετικά με τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, σας γνωρίζουμε ότι:
Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Ιδιωτικές Επενδύσεις και στο αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, προκύπτει ότι η επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/90. Τα επενδυτικό σχέδιά της αφορούσαν Εκσυγχρονισμό μονάδας - Επέκταση μονάδας παραγωγής ζάχαρης, στους νομούς Ξάνθης και Έβρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η υπαγωγή των τριών αυτών επενδυτικών σχεδίων στο νόμο 3299/2004 έγινε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις υπ' αρ. 1083/Π15/2/80306/Ε/ν.1892/90/14-11-1994, 3027/Π15/2/80386/ν.1892/90/25-5-1995, 1381/Π15/2/80569/ν.1892/90/27-11-1995 αποφάσεις.
Οι υπαγωγές των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων στο νόμο 1892/1990 έγιναν στις 14-11-1994, 25-5-1995 και 27-11-1995 και η ολοκλήρωσή τους στις 13-6-1996, 7-3-2000 και 31-10-2000 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του 1892/1990 οποιαδήποτε υποχρέωση της συγκεκριμένης επιχείρησης που απορρέει από το γεγονός της υπαγωγής της στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 έπαυσε να υφίσταται με την παρέλευση δεκαετίας από την δημοσίευση των αποφάσεων ολοκλήρωσης των δύο πρώτων επενδυτικών σχεδίων.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι αρμόδια για θέματα που άπτονται της χορηγηθείσας ενίσχυσης προς τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι οι Διοικήσεις των Περιφερειών της Χώρας και περαιτέρω οι υπαγόμενες σε αυτές Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι κατά τόπο και καθ' ύλην αρμόδιες, βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011, αλλά και βάσει διατάξεων προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990), για τις νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις εφαρμογής των χορηγούμενων ενισχύσεων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων.»