4 Απρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τη εξαθλίωση των κατ’επάγγελμα αγροτών από την επιβαλλόμενη νέα αγροτική πολιτική»

Δελτίο τύπου 04/04/2014


«Στις 10.1.2014 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς», αναφορικά με την απόγνωση που βρίσκονται πλέον οι κατ’ επάγγελμα αγρότες εξ’ αιτίας της επιβαλλόμενης νέας αγροτικής πολιτικής.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι κατ’ επάγγελμα αγρότες θα εκδίδουν πλέον κατά την πώληση των προϊόντων τους τιμολόγια με την υποχρέωση να αποδίδουν οι ίδιοι τον ΦΠΑ ενώ οι έμποροι – εξαγωγείς θα πιέζουν για τιμές αγοράς ίσες ή και μικρότερες από τις περυσινές.
Επίσης η στρεμματική φορολόγηση (2 έως 15ευρώ, προς το παρόν, ανά στρέμμα), η αύξηση έως διπλασιασμού των ασφαλίστρων από τον ΟΓΑ, η αύξηση ασφαλίστρων από τον ΕΛΓΑ, η μηνιαία υποβολή στο TAXIS καταστάσεων για τα τιμολόγια εσόδων, η ανά τρίμηνο προσωρινή δήλωση ΦΠΑ  για αγορές πωλήσεις και δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει, η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε Μάρτιο όπου εκτός του Ε1 θα πρέπει να συνυποβάλλεται και το έντυπο Ε3 καθώς και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούν συνθήκες εξαθλίωσης των αγροτών.
Οι αγρότες θεωρούν πλέον ότι έχουν στοχοποιηθεί προκειμένου η αγροτική γη και παραγωγή να παραδοθεί σε εταιρίες οι οποίες και θα ελέγχουν τα προϊόντα σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή μέχρι και τη διάθεσή τους προς λιανική πώληση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 2259/21.1.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 143/17.2.2014 απάντηση:

«Αναφορικά με τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 9 του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α') για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου από τον παραγωγό ασφαλίστρου, στη φυτική παραγωγή, χρησιμοποιήθηκε η μέση παραγωγή ενός προϊόντος την τελευταία πενταετία ανά νομό και ανά στρέμμα των δηλούμενων καλλιεργειών και η αντίστοιχη «αξία» του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή ανά τεμάχιο επίσης την τελευταία πενταετία.
Η υπάρχουσα βάση δεδομένων είναι η πλέον αποδεκτή από το σύνολο του αγροτικού κόσμου, δεδομένου ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν (στρεμματικές αποδόσεις, τιμές αποζημίωσης, κ.α.) είναι το διαχρονικό αποτέλεσμα της άμεσης εποπτείας κατά την εκτιμητική διαδικασία των γεωπόνων του ΕΛ.Γ.Α.
Σημειώνεται ότι, οι τιμές του ΕΛ.Γ.Α επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, κάνοντας χρήση των δεδομένων της πιο πρόσφατης πενταετίας. Έτσι οι μέσες αποδόσεις της παραγωγής και οι μέσες αξίες των παραγόμενων προϊόντων επαναπροσδιορίζονται με βάση την νέα πενταετία.

Ως εκ τούτου, οι ασφαλιζόμενες αξίες διαφέρουν από έτος σε έτος δεδομένου ότι, οι παράμετροι που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του ασφαλίστρου, βρίσκονται σε μια κατάσταση δυναμική. Συνεπώς μετά τον υπολογισμό, είναι πιθανόν κάποια είδη να παρουσιάζουν αύξηση της στρεμματικής εισφοράς και κάποια μείωση.»