5 Απρ 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τις διαμαρτυρίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) για την κατάργηση του Επιμελητηριακού θεσμού»

Δελτίο τύπου 05/04/2014


Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε σχετικό Δελτίο Τύπου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναφορικά με την κατάργηση του Επιμελητηριακού θεσμού.
Σύμφωνα με την επιστολή του Ε.Ε.Α. η απόφαση για άρση της υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων από το 2015 στα Επιμελητήρια καταργεί τον Επιμελητηριακό θεσμό με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.
Το Ε.Ε.Α. επισημαίνει ότι στις προηγμένες δυτικές χώρες ο Επιμελητηριακός θεσμός υφίσταται και μάλιστα σημαντικά αναβαθμισμένος σε σύγκριση με ότι επικρατεί στην Ελλάδα. Η κατάργηση όμως του Επιμελητηριακού θεσμού στη χώρα μας θα έχει αρνητικές συνέπειες, όπως τη μη εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου, την πολιτεία χωρίς τον πολύτιμο συμβουλευτικό ρόλο των Επιμελητηρίων και την κοινωνία χωρίς τους φορείς που διασφαλίζουν την συνοχή και την ανάπτυξη.

           Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.