10 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την αύξηση των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους»

Δελτίο τύπου 10/03/2014


«Στις 5.12.2013 ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο αναφέρεται στην αύξηση των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους.
Σύμφωνα με το έγγραφο, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας και τα μέλη της, επαγγελματίες και έμποροι του Νομού Θεσσαλονίκης, διαμαρτύρονται για την αδικαιολόγητη απόφαση του Υπουργείου να αυξήσει τα διόδια στους αυτοκινητόδρομους της χώρας κατά 60%, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, την παρεμπόδιση της διακίνησης του εμπορίου, την αύξηση των εξόδων των επιχειρήσεων και τον περιορισμό άσκησης των εμπορικών και επαγγελματικών εργασιών.
Για τους λόγους αυτούς, ζητούν την αναθεώρηση της απόφασης αυτής, διότι το μέτρο της αύξησης των διοδίων θα βλάψει σημαντικά τον επιχειρηματικό κόσμο που είναι υποχρεωμένος σε συνεχείς μετακινήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1889/17.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτ’υων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 218/221/222/227/08.01.2014 απάντηση:


«Η ανάθεση σε κατασκευαστικούς ομίλους των έργων μελέτης - κατασκευής - χρηματοδότησης - λειτουργίας - συντήρησης και εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων με το σύστημα της Παραχώρησης, έγινε κατόπιν διεθνών διαγωνισμών και οι υπογραφείσες  συμβάσεις κυρώθηκαν με Νόμους από την Βουλή των Ελλήνων, όπως παρακάτω:

  • «Αυτ/μος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» (ΟΛΥΜΠΊΑ ΟΔΟΣ) - Νόμος 3621/2007 (ΦΕΚ 279Α/20.12.2007)

  • «Αυτ/μος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» (ΜΩΡΕΑΣ) - Νόμος 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α /14.05.2007)

  • «Αυτ/μος lονία Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος Σχηματάρι - Χαλκίδα» (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) - Νόμος 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α/16.04.2007)
  • «Τμήμα Μαλιακός-Κλειδί του αυτ/μου ΠΑΘΕ» (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ) - Νόμος 3605/2007 (ΦΕΚ 190Α/08.08.2007)
  • «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» Νόμος 3597/2007 (ΦΕΚ 168Α/25.07.2007)

Σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβάσεις για το διάστημα της Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο, έναντι του συμβατικού ανταλλάγματος και ως μέρος αυτού, παραχωρεί το δικαίωμα επιβολής και είσπραξης διοδίων τελών από τους χρήστες των Έργων στους Παραχωρησιούχους. Η ανώτατη ανά χιλιόμετρο τιμή διοδίων τελών, που ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να επιβάλλει σε επιβατηγά οχήματα (κατηγορία 2), ορίζεται σε 0,04 € ανά χιλιόμετρο προ ΦΠΑ σε τιμές 01.01.2003 για όλο το μήκος του Ε.Π., με εξαίρεση το νέο τμήμα μεταξύ Α/Κ Ευαγγελισμού και σταθμού διοδίων Λεπτοκαρυάς του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, όπου η ανώτατη ανά χιλιόμετρο τιμή διοδίων τελών ορίζεται σε 0,05 €. Ανάλογη χρέωση ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1
Δίκυκλα, τρίκυκλα

0,70
2
Ελαφρά οχήματα
Οχήματα   με   ή   χωρίς ρυμουλκούμενο   και  ύψος μέχρι 2,20μ.
1,00
3
Φορτηγά, λεωφορεία   και άλλα οχήματα με    λιγότερους   από
τέσσερις (4) άξονες
Οχήματα   με   ή   χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.
2,50
4
Φορτηγά   και   άλλα   Οχήματα   με τέσσερις   τέσσερις (4) ή περισσότερους   άξονες
Οχήματα   με   ή   χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.
3,50


 
Με το Ν.4219/2013 (ΦΕΚ 269/Α/11.12.2013), κυρώθηκαν οι Συμφωνίες Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών παραμένει σε 0,04 €/χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης, αλλά εφαρμόζεται από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, για τους αυτοκινητοδρόμους ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ για το τμήμα Ελευσίνα - Α/Κ Τριπόλεως, ενώ σύμφωνα με τη παράγραφο 5.17.8 (γ), καθορίζεται:

«το δίοδο τέλος που ορίζεται στο Άρθρο 24.2.3(α) για το τμήμα Α/Κ Τριπόλεως - Πάτρα και σε περίπτωση που η συλλογή Διοδίων γίνεται μόνο στη μία κατεύθυνση, θα μειωθεί σε 1,55 Ευρώ (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης».

Στους αυτοκινητοδρόμους ΜΩΡΕΑΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, έχουν ήδη επιτευχθεί οι προϋποθέσεις για την επιβολή των 0,04 €/χιλιόμετρο.
Στις Συμβάσεις των Έργων Παραχώρησης, προβλέπεται το δικαίωμα του Παραχωρησιούχου για τιμαριθμική αναπροσαρμογή των διοδίων τελών που θα χρεώνονται στους χρήστες την πρώτη 1 η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζομένων ανωτάτων ορίων.
Τέλος, οι τιμές των διοδίων τελών αναπροσαρμόζονται λόγω μεταβολής του ποσοστού ΦΠΑ, ενώ η εμπορική πολιτική εκάστου Παραχωρησιούχου διαφοροποιεί προς τα κάτω τις υπόψη τιμές.»