26 Μαρ 2014

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε ερώτηση του Νότη Μαριά σχετικά με τον έλεγχο της τροφής που προσπαθούν να επιβάλουν οι πολυεθνικές εταιρείες.

Δελτίο τύπου 26/03/2014


Στις 16.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο της τροφής που προσπαθούν να επιβάλουν οι πολυεθνικές εταιρείες.
            Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είχε ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Ο πόλεμος για τον έλεγχο της τροφής κλιμακώνεται. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους αγρότες καθώς πολυεθνικές εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν το μονοπώλιο διάθεσης των σπόρων. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά γίνεται αδύνατο για τους αγρότες να κρατάνε και να αναπαράγουν σπόρους, αλλά πρέπει πάντα να τους αγοράζουν.
Ο έλεγχος της τροφής, αφού περί αυτού πρόκειται, θα παραδώσει την επάρκεια τροφής στους κερδοσκόπους αφού θα ελέγχουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε κάθε στάδιο (σπόροι, απαιτούμενα λιπάσματα και φυτοφάρμακα κ.λ.π.) ενώ μία μη προβλέψιμη επιδημία θα έχει άμεσες συνέπειες στη σίτιση ακόμη και εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η Ελλάδα είναι ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού έχει παίξει σημαντικό ρόλο διασώζοντας φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας, που απειλούνταν υπό εξαφάνιση τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και καλλιεργούμενων συγγενών φυτών.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε κ. Υπουργέ:
-           Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών στα θέματα που αφορούν τη διατροφή και την υγεία αυτών.
-           Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να μην κλείσει η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού, η οποία αποτελεί το «θησαυροφυλάκιο» των φυσικών μας σπόρων;»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 4969/18.12.2013 ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 470/4.2.2014 απάντηση:

«Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) , η οποία ιδρύθηκε το 1981 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ως τμήμα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας του πρώην ΕΘΙΑΓΕ, λειτουργεί με σκοπό την έγκαιρη συλλογή, την εξασφάλιση σημαντικών αποθεμάτων γενετικού υλικού μέσω δράσεων διατήρησης και μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την προστασία των φυτογενετικών πόρων και της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας.

Στην Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού υπάρχουν δύο συλλογές:
α)         Η Εκτός Τόπου (Εx Situ), που αριθμεί πάνω από 14.000 δείγματα συλλογής εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών ειδών συγγενών με τα καλλιεργούμενα, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια εξερευνητικών αποστολών σχεδόν σε όλη τη χώρα, τα οποία διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους μεσοχρόνιας διατήρησης με μορφή σπόρων και ανήκουν σε 80 γένη και 190 βοτανικά είδη και
β)         Οι συλλογές Υπαίθρου με τη μορφή κλωνικού υλικού, όπως τη συλλογή των ποικιλιών αμπέλου (260 ποικιλίες), πολλές από τις οποίες είναι σπάνιες γηγενείς ποικιλίες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής παράδοσης.

Ο παραπάνω αριθμός των διατηρούμενων δειγμάτων στις συλλογές, αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τη βιοποικιλότητα σημαντικού αριθμού ειδών του ελλαδικού χώρου (αμπέλου, σιτηρών, καπνού, τεύτλων, χορτοδοτικών φυτών, οσπρίων, αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών κ.λπ.), ενώ τα στοιχεία της συλλογής είναι καταγεγραμμένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Ειδικότερα, στους ψυκτικούς θαλάμους της ΤΓΥ διατηρούνται:
α)         Πάνω από 8.000 δείγματα γενετικού υλικού, καλλιεργούμενων και αυτοφυών ειδών συγγενών με τα καλλιεργούμενα, μεγάλο μέρος των οποίων αναπολλαπλασιάστηκε, χαρακτηρίστηκε και διατηρείται στους ψυκτικούς θαλάμους και
β)         Πάνω από 6.000 δείγματα γενετικού υλικού, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του ΥΠΑΑΤ και συλλέχθηκε με ευθύνη της ΤΓΥ, στο πλαίσιο του υποέργου «Συλλογή, Διάσωση, Διατήρηση και Προστασία Γενετικού Υλικού», του έργου «Δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού. (ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 Μέτρο 6.3 Δράση Β').

Το παραπάνω γενετικό υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου αναπολλαπλασιάστηκε, χαρακτηρίστηκε και αποθηκεύτηκε στους ψυκτικούς θαλάμους της ΤΓΥ και είναι ιδιαίτερα πολύτιμο γιατί περιλαμβάνει σημαντικές εγχώριες ποικιλίες, ως απόθεμα για τη γενετική βελτίωση των καλλιεργειών και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς πολλά δεν καλλιεργούνται σήμερα.

Επίσης, στο ίδιο έργο ανήκουν και υποέρνα που αφορούν στην κτιριακή υποδομή και στην προμήθεια εξοπλισμού, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα είναι εφικτή η εύρυθμη λειτουργία της νέας Τράπεζας.

Επιπλέον, πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η μελέτη με τίτλο "Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού", που υλοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ­ΔΗΜΗΤΡΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αξιόλογα αποτελέσματα.»