12 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τις αντιδράσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών»

Δελτίο τύπου 12/03/2014


«Στις 10.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα αναφορικά με την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το έγγραφο ο αριθμός των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα αλλάζει συνέχεια από το Υπουργείο. Το πρόβλημα όμως παραμένει άλυτο. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της χώρας από τις 35 ώρες οι μαθητές συνεχίζουν να χάνουν εβδομαδιαίως 23 ώρες μαθημάτων ειδικότητας.
Η Συντονιστική Επιτροπή ζητάει την επαναλειτουργία όλων των ειδικοτήτων στο Νέο ΕΠΑΛ και άμεση επιστροφή όλων των καθηγητών και μαθητών στα σχολεία τους και την προκήρυξη άμεσα και ταυτόχρονα 1874 θέσεων στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί κανείς σε απόλυση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1903/20.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 10525/ΙΗ ΕΞ/27.1.2014 απάντηση:

«Αναφορικά με την ανάκληση του μέτρου της διαθεσιμότητας και την επαναφορά όλων των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013), σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η αριθμ.162306/Δ2/30-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ59-3ΛΤ) «Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013» καθώς και η αριθμ.162305/Δ2/30-10-20·13 ΑΔΑ(ΒΛΛ59-Ξ9Π) «Τροποποίηση της αριθμ.106523/Δ2/31-7-2013 Απόφασης περί εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα».
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:
α) Η αριθμ.6/2013 (ΦΕΚ 3210/τ.Β'/18-12-2013) Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ. Α' 167), σύμφωνα με την οποία έγινε σύσταση διακοσίων τριάντα τριών (233) θέσεων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα.
β) Η αριθμ.8/2013 (ΦΕΚ 3318/τ.Β'/27-12-2013) Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία αφορά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ'εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α' 167), σύμφωνα με την οποία έγινε σύσταση χιλίων εβδομήντα πέντε (1075) θέσεων εκπαιδευτικών σε φορείς της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα.
Στην ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται και ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ.3363 /τ.Β'/ 31-12-2013), όπου στις σελίδες 46534-46540, αντικαθίσταται ο Πίνακας Α (1) ως εξής: Πίνακας Α(1): Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής (Βρεφονηπιοκόμοι-Βοηθ.Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι).
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στις προαναφερόμενες Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η επιλογή τους θα γίνει με διαδικασίες που θα διενεργηθούν από τον ΑΣΕΠ και τον αρμόδιο φορέα υποδοχής.»