27 Μαρ 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τα αιτήματα της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων»

Δελτίο τύπου 27/03/2014

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων σχετικά με αιτήματά τους.
Σύμφωνα με την επιστολή η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων μεταξύ άλλων ζητά:
1)         Μία σύγχρονη δασική πολιτική με κύρια χαρακτηριστικά την ανάδειξη του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών, τη στήριξη του παραγωγικού και  οικονομικού τους ρόλου, τη σύγχρονη πιστοποιημένη και αειφορική παραγωγή προϊόντων ξύλου, τη στήριξη οικοσυστημικών και άλλων προϊόντων (μανιτάρια, φρούτα, φελλός, φαρμακευτικά φυτά, ρητίνη), την ανάδειξη της συνεισφοράς τους στις τοπικές οικονομίες και να την προστασία τους από βιωτικούς και αβιωτικούς παράγοντες.
2)         Στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων δασικών υπηρεσιών.
3)         Αναδιοργάνωση των δασικών Υπηρεσιών με κριτήριο τη στήριξη και όχι την αποδυνάμωση των υφιστάμενων δομών.
4)         Απαγόρευση της προκλητικής, για τους ειδικούς επιστήμονες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, οικοπεδοποίησης δασικών περιοχών.
5)         Κατάργηση αποσπασματικών διατάξεων και νόμων που αφαιρούν αρμοδιότητες από τη δασική Υπηρεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.