17 Μαρ 2014

«Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν οι συνέταιροι-μεριδιούχοι της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Α.Σ.Τ.) μετά την ανάκληση της άδειας της Α.Σ.Τ. από την Τράπεζα της Ελλάδος»

Δελτίο τύπου 17/03/2014


Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών, Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε στις 15.3.2014 γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα σχετικά με την τεράστια ζημιά που έχουν υποστεί οι συνέταιροι-μεριδιούχοι της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Α.Σ.Τ.) μετά την ανάκληση της άδειας της Α.Σ.Τ. από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


«Αθήνα, 15/03/2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν οι συνέταιροι-μεριδιούχοι της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Α.Σ.Τ.) μετά την ανάκληση της άδειας της Α.Σ.Τ. από την Τράπεζα της Ελλάδος»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόμνημα του Συλλόγου Μεριδιούχων Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας μετά τη ανάκληση της άδειας της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας (Α.Σ.Τ.) από την Τράπεζα της Ελλάδος οι συνέταιροι-μεριδιούχοι της Α.Σ.Τ. έχουν υποστεί τεράστια ζημιά.
Ειδικότερα σύμφωνα με το ως άνω υπόμνημα, ο Σύλλογος Μεριδιούχων Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας ιδρύθηκε με στόχο να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των 15.000 συνεταίρων-μεριδιούχων της Α.Σ.Τ., που υπέστησαν ζημία 45 εκατομμυρίων ευρώ περίπου έως τώρα μετά την αιφνιδιαστική ανάκληση της άδειας της Τράπεζας από την Τράπεζα της Ελλάδος την 18.3.2012.
Σύμφωνα με το Σύλλογο μετά το κλείσιμο της Α.Σ.Τ., οι λογαριασμοί καταθέσεων στην Τράπεζα μεταφέρθηκαν στην Εθνική Τράπεζα (220 εκατ. ευρώ περίπου) και το ποσό αυτό καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Σύμφωνα με το νόμο το ΤΧΣ έχει καταστεί προνομιακός πιστωτής στη διαδικασία εκκαθάρισης και θα επιδιώξει την είσπραξη του ποσού αυτού, εντόκως, από το προϊόν της εκκαθάρισης και αν αυτό δεν επαρκέσει, από τους συνεταίρους-μεριδιούχους της Τράπεζας, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν ο καθένας μέχρι το τριπλάσιο της αξίας των μεριδίων τους (όπως προβλέπει το άρθρο 15 του Καταστατικού της Α.Σ.Τ. Δηλαδή, οι συνεταίροι-μεριδιούχοι, εκτός από την απώλεια της επένδυσής τους που αφορούσε την επί 19 έτη στήριξη μιας τοπικής τράπεζας λαϊκής βάσης, θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον σχεδόν άλλα τόσα, δηλαδή να χάσουν συνολικά ποσό που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ.
Στο ως άνω υπόμνημα οι συνεταίροι-μεριδιούχοι της Α.Σ.Τ. αμφισβητούν τη νομιμότητα της σχετικής ρύθμισης περί ευθύνης τους στο τριπλάσιο της αξίας των μεριδίων τους (ν.1667/1986) για τους εξής λόγους:

α) η πρόβλεψη της ευθύνης του τριπλασίου απορρέει από το γεγονός ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη νομική μορφή του αστικού συνεταιρισμού του Ν.1667/1986, στη συνέχεια όμως λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα μετά από σχετική άδεια λειτουργίας που λαμβάνουν από την Τράπεζας της Ελλάδας, αφού καλύψουν κάποιες προϋποθέσεις του νόμου (ελάχιστο ποσό κεφαλαίου κλπ) και υπόκεινται στον ασφυκτικό εποπτικό έλεγχο της σχετικά με την επάρκεια των κεφαλαίων τους. Επομένως, δεν μπορεί να ισχύει η πρόσθετη ως άνω ευθύνη του τριπλασίου, όπως προβλέπεται στο Ν.1667/1986, αφού δεν κινδυνεύουν οι πιστωτές της συνεταιριστικής τράπεζας (κυρίως καταθέτες) που λειτουργεί κάτω από τους αυστηρούς εποπτικούς ελέγχους της κεντρικής τράπεζας, οι οποίοι προστατεύουν σε συνεχή χρονική βάση τις απαιτήσεις των πιστωτών.

β) Επιπλέον, σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία λήψης της σχετικής άδειας λειτουργίας της Α.Σ.Τ. (που ήταν η 16.8.1993), και συγκεκριμένα με το νόμο 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 27/16.2.2009) εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της εγγύησης των καταθέσεων και ιδρύθηκε το 1995 το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ και νυν ΤΕΚΕ), στο οποίο η Α.Σ.Τ. επί χρόνια πλήρωνε κανονικά τις προβλεπόμενες εισφορές της. Επομένως, μετά τη σύσταση του ΤΕΚΕ παύει να υφίσταται ο λόγος ύπαρξης της ευθύνης των συνεταίρων πέραν του ύψους της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας τους.

Μάλιστα σύμφωνα με το ως άνω υπόμνημα η Α.Σ.Τ. είχε ασφαλιστεί στο ΤΕΚΕ για τον κίνδυνο των καταθετών και ειδικότερα για ποσό που αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 160 εκατ. ευρώ.
Έτσι ο Σύλλογος Μεριδιούχων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας ζητά να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα που αφορά στην ευθύνη των μεριδιούχων της Α.Σ.Τ. μέχρι του τριπλασίου της αξίας των μεριδίων τους, κάτι το οποίο, αν δεν συμβεί, θα προκαλέσει, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που τα νοικοκυριά στη Δυτική Ελλάδα δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τους φόρους στο Δημόσιο, την άδικη επιβάρυνση 15.000 νοικοκυριών των μεριδιούχων με το αβάσταχτο συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που είναι επιπλέον των 50 περίπου εκατ. ευρώ που ήδη έχουν χάσει από το μηδενισμό της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ.Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και εντός ποίου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω χιλιάδες συνεταίροι-μεριδιούχοι της Α.Σ.Τ. και χιλιάδες οικογένειες της Δυτικής Ελλάδας με την πληρωμή των ως άνω δυσβάσταχτων ποσών.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

       ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ»