20 Νοε 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την έλλειψη αιθουσών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/11/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1044/15.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 9.10.2013, σχετικά την έλλειψη αιθουσών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’ αριθ. 165414/ΙΗ ΕΞ/4.11.2013 απάντηση:

«Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν εγκριθεί για έργα και μελέτες του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστώσεις ύψους 5.051.527,86 ευρώ. Από το ποσό αυτό πιστώσεις 300.000,00 ευρώ αντιστοιχούν στο έργο με κωδικό 2009ΣΕ04600058 και τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΘΕΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΚΝΩΣΣΟ ΣΕ ΒΟΥΤΕΣ». Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί, έως σήμερα, με το ποσό των 100.024,94 ευρώ.

Όσον αφορά στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ), έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ 2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μία μελέτη στη ΣΑΜ 046 με κωδικό 2009ΣΜ04600029, τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΤΥ/ΤΕΜ», εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ και μηδενικές πιστώσεις, σύμφωνα με πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ένα έργο στη ΣΑΕ 046 με κωδικό 2009ΣΕ04600059, τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΤΥ/ΤΕΜ», εγκεκριμένο προϋπολογισμό 4.000.000,00 ευρώ και επίσης μηδενικές πιστώσεις ύστερα από πρόταση του ως άνω Πανεπιστημίου.»