30 Νοε 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τον κίνδυνο να μην επιδοτηθούν οι αγρότες στην νέα προγραμματική περίοδο αν δεν τιμολογηθεί το νερό που χρησιμοποιούν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1064/15.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 8.10.2013, σχετικά με τον κίνδυνο να μην επιδοτηθούν οι αγρότες στην νέα προγραμματική περίοδο αν δεν τιμολογηθεί το νερό που χρησιμοποιούν, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 2208 β/6.11.2013 απάντηση:

«Σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΥΑ 322/21.3.2013), έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (αρ.3 του Ν.3199/2003,) γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, ανάλογα με τη χρήση του, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες - καταναλωτές. Βάσει των κανόνων αυτών, τους οποίους έχει αρχίσει να επεξεργάζεται η Υπηρεσία μας διασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση του ύδατος, παρέχονται κίνητρα για την ευθύδικη χρήση του και ενισχύονται οι προσπάθειες για την προστασία και διατήρηση αυτού του εξαvτλήσιμoυ φυσικού πόρου.
2. Το θέμα της τιμολόγησης - κοστολόγησης του αρδευτικού ύδατος δεν συνδέεται με την αδειοδότηση των γεωτρήσεων.

3. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για το είδος των κoινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες για δράσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμβατές με τη προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτων.»