25 Νοε 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την διαγραφή των αριθμών φορολογικών μητρώων (ΑΦΜ) όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/11/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 951/3.10.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 30.9.2013, σχετικά με την απαίτηση της Τρόικας για διαγραφή των αριθμών φορολογικών μητρώων (ΑΦΜ) όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε την παρακάτω υπ’ αριθ. ΓΚΕ 1165033 ΕΞ 2013 / 854, 868 /30.10.2013 απάντηση:

«Σας γνωρίζουμε τα εξής με βάση την ενημέρωση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

Με την ΠΟΛ 1160 /22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β/5-8-2011) απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS με την οποία καθίσταται ανενεργός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), επιτηδευματία φυσικού η μη φυσικού προσώπου, ενώ με τις ΠΟΛ 1229/8-11-2011 και ΠΟΛ 1035/1-2-2012 εγκύκλιους παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις, για την εφαρμογή της.»