27 Νοε 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τα προβλήματα των εργαζομένων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (Ε.Α.Σ.Η.) Κρήτης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/11/2013


Σε σχέση με τις υπ’αριθ. 898/3.10.2013 και 1090/18.10.2013 αναφορές του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκαν στις 26.9.2013 και 10.10.2013, αντίστοιχα, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (Ε.Α.Σ.Η.) Κρήτης, το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 77/8.11.2013 απάντηση:

«Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όπως η Ε.Α.Σ. Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν. 2810/2000/61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 4015/2011/210, είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπορική ιδιότητα.
Ως εκ τούτου , τα αρμόδια όργανα διοίκησης της Ε.Α.Σ. Ηρακλείου έχουν την ευθύνη διευθέτησης του τρόπου πληρωμής του προσωπικού της εν λόγω Ε.Α.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησής της.»