10 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε ερώτηση του Νότη Μαριά σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου.

Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1348/5.9.2013 ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 5.9.2013 με θέμα τα προβλήματα που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου (και για την οποία εκδόθηκε σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ), ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ 134509/ΙΗ ΕΞ/23.9.2013 απάντηση:

«Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014 και τη διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους τόσο κατά την έναρξη όσο και καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των μεταθέσεων και αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α/θμιας Εκπ/σης πραγματοποιήθηκαν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, με την αριθ. 124032α/Δ1/06.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-32Α) Υπουργική Απόφαση 1.257 προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης των εν λόγω κλάδων σε όλη την επικράτεια της χώρας με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, στα πλαίσια της με αριθ.πρ. 124095/Δ1/ 6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2013-2014», που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/92/οικ.26986/20-11-2012, Εγκριτική Απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ.Συγκεκριμένα, προσελήφθησαν 516 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 741 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τους οποίους 35 Δάσκαλοι και 95 Νηπιαγωγοί στο Ν.Ηρακλείου.
Επιπλέον η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπ/ση, θα προβεί σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) με πιστώσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων.
Περαιτέρω, η χρηματοδότηση των σχολείων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών γίνεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και με τη φροντίδα του Υπουργείου αυτού μέσω των οικείων Δήμων.
Επίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη σχολική στέγη σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες.

Η εποπτεία της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Π.Δ. 189/05-11-2009 άρθρο 7). Η ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο και ιδίως τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής (Π.Δ. 24/15-11-2010 άρθρο 3)».