14 Οκτ 2013

Ο Νότης Μαριάς φέρνει στη Βουλή την καταγγελία της ΄Ενωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Ηρακλείου σχετικά με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/10/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή της ΄Ενωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ηρακλείου, αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι, ενώ γινόταν συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τη μεταρρύθμιση για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ο Υπουργός Παιδείας κατέθεσε τροπολογία για αύξηση των μαθητών στα τμήματα. Μετά όμως από μαζική αντίδραση, η τροπολογία αποσύρθηκε από τον Υπουργό.
Στη συνέχεια υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργό Παιδείας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, με την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, «οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%».
Η Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου καταγγέλλει πως η ανωτέρω απόφαση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές θα στοιβάζονται χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι κτιριακές υποδομές. Ο Διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορεί να βαφτίσει εξαιρετική περίπτωση όποια θέλει ή όποια του δώσουν εντολή να βαφτίσει. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, η μείωση των τμημάτων και τέλος η δημιουργία πλεονάσματος εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε υποχρεωτικές αποσπάσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις και τέλος σε διαθεσιμότητα.
Η Ε.Λ.Μ.Ε., οι γονείς και οι μαθητές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να υπερασπιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα των νέων και ιδιαίτερα των οικογενειών και των σχολείων της επαρχίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.