1 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε ερώτηση του Νότη Μαριά σχετικά με τις μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιά στη Μεσσαρά στο Δήμο Φαιστού του Νομού Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/10/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 335/30.7.2013 ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 30.7.2013 με θέμα τις μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιά στη Μεσσαρά, ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 23/29.8..2013 απάντηση:

«Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε.Μαριάς, και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σικ 27, 28 και 29 Ιουλίου 2013 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου και αφορά σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων (κυρίως δασική χορτολιβαδική αλλά και καλλιεργήσιμη), προξενήθηκαν ζημιές σε ζωικό (αιγοπρόβατα και μελίσσια), φυτικό (κυρίως ελιές αλλά και κηπευτικά) και πάγιο κεφάλαιο ( θερμοκήπια, λάστιχα άρδευσης και περιφράξεις).Για τις ζημιές του φυτικού και παγίου κεφαλαίου οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ διενέργησαν άμεσα επισημάνσεις και σύντομα θα πραγματοποιηθούν οι καταγραφές των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, οι ζημιές φυτικού και παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ), θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά στις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν εκτιμήσεις σε αιγοπρόβατα και μελίσσια και στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χρηματοδοτήσει δαπάνες για μικρής έκτασης ζημιές από πλημμύρες η άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία (Ν. 414/76), στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που έχουν κατασκευαστεί από το ΥΠΑΑΤ και των οποίων η Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση έχει μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.

Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρξει αίτημα για αποκατάσταση ζημιών σε έργα δικαιοδοσίας ΟΕΒ της περιοχής Μεσσαράς, αυτό θα εξεταστεί στο πλαίσιο των διατιθέμενων πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2013 και υπό την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι των έργων παραγωγοί αδυνατούν να καταβ6λουν το κόστος των ζημιών.


Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.»